INSPEKTORI UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KS U PROTEKLOJ GODINI IZVRŠILI 27.747 INSPEKCIJSKIH NADZORA

11.05.2012

Skupština KS je na 14. sjednici (7.5.2012.godine) usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za period od 01.01. do 31.12.2011. godine. Izvještajem je obuhvaćen obim, sadržaj i rezultati rada Odjeljenja za stručne i zajedničke poslove, kao i sedam inspektorata, koji su organizirani za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Uprave.

U navedenom periodu inspektori Uprave izvršili su ukupno 27.747 inspekcijskih nadzora. U cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka doneseno je 3.361 rješenje, od čega je njih 2.379 izvršeno. Broj izdatih rješenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nedostataka ukazuje na preventivno djelovanje inspektora, odnosno upozoravanje subjekata nadzora na obaveze iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i sl. Pored navedenih upravnih mjera, inspektori su izdali 4.358 prekršajnih naloga, što u novčanoj vrijednosti iznosi 2.354.532,00 KM, od kojih je plaćeno cca 57%.

Izvršenje konkretnih poslova i radnih zadataka u značajnoj mjeri je zavisilo od trenutnog stanja na terenu u svakoj pojedinoj oblasti, u kojoj inspekcijski nadzor vrše kantonalni inspektori, te od konkretnih zaduženja, dobijenih od nadležnih organa, a koji Programom nisu bili planirani.

U narednom periodu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je programski orijentirana u dva pravca koji se odnose na:

1. saradnju sa građanima i drugim pravnim i fizičkim licima, a sve u cilju da zainteresovane stranke na efikasan, brz i jednostavan način ostvare svoja prava,

2. potpuna implementacija projekta „E” inspektor, što će dovesti do poboljšanje uslova rada i unapređenje rada inspekcijskih službi.

Program rada za narednu godinu sadrži podatke o planiranim poslovima i zadacima 8 inspektorata i jednog odjeljenja, kao osnovnih organizacionih jedinica Uprave, od kojih svaka ima prioritetne ciljeve i zadatke. Detaljnije možete saznati iz Izvještaja o radu, odnosno Planu i programu rada KUIP-a za 2012.godinu, koji su postavljeni i na zvaničnoj web stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.