U MILJACKOJ UTVRĐENA VISOKA VRIJEDNOST BOJE ORGANSKOG PORIJEKLA I MUTNOĆE

17.05.2012

Mikrobiološkom i fizičko-hemijskom analizom jednokratnog uzorka vode, uzetog iz rijeke Miljacke, iz kolektora otpadnih voda na desnoj obali, ispod mosta Ćumurija, utvrđena je visoka vrijednost boje organskog porijekla i mutnoće.

Kako se navodi u izvještaju Zavoda za javno zdravstvo KS, čiji su uposlenici na inicijativu kantonalnog vodnog inspektora izvršili uzorkovanje u srijedu 9.5.2012.godine, lokalitet „udarnog zagađenja“ vodotoka zbog vremenske distance, od momenta zagađenja do uzorkovanja, nije moguće odrediti.

Podsjetimo,analiza uzoraka vode urađena je na osnovu prijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS (9.5.2012. u 14:00 sati) o pojavi plave boje u koritu rijeke Miljacke, kod zgrade Papagajka. O ovom slučaju odmah je upoznat i kantonalni vodni inspektor, koji je po hitnom postupku izvršio inspekcijski nadzor. Nakon toga je i usmenim putem obavijestio predstavnike Zavoda za javno zdravstvo KS, od kojih je zahtijevao uzimanje uzoraka na kanalizacionom ispustu, što je i učinjeno istog dana oko 16:00 sati.

Prema zaključku Zavoda za javno zdravstvo KS, ovakvi slučajevi, na žalost, nisu rijetki, a da bi se postigla strožija kontrola ispusta otpadnih tvari, potrebno je donijeti propise za vododtoke druge kategorije na kantonalnom nivou, koji se odnose na postupke i mjere u slučaju akcidentnih zagađenja u vodama i obalnom vodnom zemljištu.

Prema procjenama Federalnog meteorološkog zavoda BiH iz 1990.godine, Miljacka je prema fizičko-hemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti pripadala jako zagađenim vodotocima, a prema poslijeratnim istraživanjima takvo stanje se nije bitnije promijenilo.