Inspektorat komunalne inspekcije, zaštite prirode, zaštite dobara baštine i inspekcije za sport

U ovom Inspektoratu obavljaju se poslovi:

  • neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti: komunalne djelatnosti, zaštite prirode, zaštite dobara baštine i sporta,
  • preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa zakonom
  • izrada analiza, izvještaja i informacija o obavljenim inspekcijskim pregledima i izrečenim mjerama;
  • davanje informacija i podataka potrebnih za izradu zakonskih i podzakonskih akata;
  • uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;
  • drugi poslovi iz nadležnosti, po nalogu neposrednog rukovodioca,