Sektor za internu kontrolu

Sektor za intemu kontrolu vrši poslove koji se odnose na:

 • zaprimanje i razmatranje prijava i predstavki građana na rad uposlenika Uprave;
 • provjeravanje navoda iz prijava i predstavki i izvještavanje direktora Uprave o utvrđenom činjeničnom stanju;
 • vršenje provjere blagovremenosti postupanja inspektora po podnesenim zahtjevima za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • sačinjavanje informacija o postupanju inspektora i ukazivanje na eventualne propuste u radu;
 • blagovremeno izdavanje upravnih mjera i praćenje kontrole izvršenja mjera;
 • blagovremeno pokretanje prekršajnog postupka;
 • sačinjavanje informacija o postupanju inspektora i ukazivanje na eventualne propuste u radu;
 • vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza kod nastupanja materijalne štete u vršenju državne službe od strane osoba koje nisu državni službenici, državnih službenika i namještenika, te izvještavanje direktora Uprave, o visini učinjene štete i okolnosti pod kojima je šteta učinjena, odnosno krivice uposlenika za učinjenu štetu; vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza po zahtjevu direktora Uprave u slučajevima kada postoje indicije ili saznanja o povredi službene dužnosti od strane osoba koje nisu državni službenici, državnog službenika ili namještenika. a prije eventualnog podnošenja disciplinske prijave od strane direktora Uprave;
 • praćenje pravilnosti korištenja službenih vozila;
 • praćenje poštivanja radnog vremena od strane uposlenika;
 • kontrola pravilnosti izvještavanja sa službenih putovanja i realiziranja naloga za službena putovanja: praćenje primjene kancelarijskog poslovanja: izrada mjesečnih izvještaja po organizacijskim jedinicama i uposlenicima o utvrđenim nepravilnostima;
 • praćenje ažurnosti vođenja evidencija o izvršenom inspekcijskom nadzoru;
 • saradnja sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kanlona Sarajevo;
 • priprema dokumenata i provođenje aktivnosti za borbu protiv korupcije u Upravi;
 • obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora.