Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu

U ovom Inspektoratu obavljaju se poslovi:

  • neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu

  • preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa zakonom, općim i posebnim ovlastima inspektora;

  • izrada analiza, izvještaja i informacija o obavljenim inspekcijskim pregledima i izrečenim mjerama;

  • davanje informacija i podataka potrebnih za izradu zakonskih i podzakonskih akata;

  • uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;

  • drugi poslovi iz nadležnosti, po nalogu neposrednog rukovodioca.