Inspektorat urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije

U ovom Inspektoratu obavljaju se poslovi:
 

  • neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti: urbanizma, građevinarstva, ekologije i stambene oblasti;

  • preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa zakonom ;

  • izrada analiza, izvještaja i informacija o obavljenim inspekcijskim pregledima i izrečenim mjerama;

  • davanje informacija i podataka potrebnih za izradu zakonskih i podzakonskih akata;

  • uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;

  • drugi poslovi iz nadležnosti, po nalogu neposrednog rukovodioca.