Pretraga

Ukupno 1 - 12 od 12
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2019 18380,70 18380,70 DESIGN OFFICE DOO
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 15710,00
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2019 15710,00
Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.09.2019 16970,85 16970,85 BBS DOO
Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019 16970,85
Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.08.2019 16970,85
Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki KUIP-a KS za 2019.godinu Plan nabavki 06.09.2019
Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2019.godinu Plan nabavki 18.03.2019
Plan nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 22.02.2018
Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 04.12.2017
PLAN NABAVKI ZA 2017.GODINU Plan nabavki 27.02.2017
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA 2019-u prilogu Pokretanje i tok postupka 30.10.2019
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00