Propisi KUIP

Ukupno 31 - 60 od 406
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opće upotrebe preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (“Sl.list R BiH”, broj 2/92) 'Službeni list SFRJ' 53/91 53/91
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 i 48/98 2/98 i 48/98
Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10 40/10
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 46/10
Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90 23/77, 16/82,13/83, 15/90
Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 73/14 73/14
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 11/10
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 26/16
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15 40/15
Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 i 32/10 23/10 i 32/10
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09 26/08 i 21/09
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00
Zakon o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (”Službene novine Kantona  Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14-Prečišćeni tekst 38/14-Prečišćeni tekst
Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00 14/00
Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 111/12 111/12
Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 'Službene novine FBiH' 35/98 PDF icon 35/98
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Zakon o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97 i 25/06 27/97 i 25/06
Zakona o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/13 5/13
ZAKON O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/12 1/12
ZAKON O DUHANU 'Službene novine FBiH' 45/02 45/02
ZAKON O ZABRANI DRŽANJA KOZA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/98 7/98
ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU 'Službene novine FBiH' 64/04 64/04
ZAKON O STOČARSTVU 'Službene novine FBiH' 66/13 66/13
ZAKON O GENETIČKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 23/09