Propisi KUIP

Ukupno 31 - 60 od 120
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka 'Službene novine FBiH' 58/15 PDF icon 58/15
Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' 101/15, 01/16 PDF icon 101/15, PDF icon 1/16
Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/17 PDF icon 10_17.pdf
Uredba o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31_17.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavjanje na tržište GMO hrane i hrane za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuju uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika kontaminiranosti aflatoksinima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/16 PDF icon 90/16
Odluka o ličnom učešću u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/04 PDF icon 28/04
Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/08 PDF icon 22/08
Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/17, 27/16, 46/16 PDF icon 36/17, PDF icon 27/16, PDF icon 46/16
Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13, 74/14, 94/15, 78/17 PDF icon 78/17, PDF icon 94/15, PDF icon 74/14, PDF icon 56/13
Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13,74/14, 94/15, 87/17 PDF icon 74/14, PDF icon 87/17, PDF icon 94/15, PDF icon 56/13
Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 89/13, 74/14, 24/16 PDF icon 89/13, PDF icon 74/14, PDF icon 24/16
Odluka o programu za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 96/13 PDF icon 96/13
Odluka o ličnom učešću osiguranih lica 'Službene novine FBiH' 28/04 PDF icon 28/04
Odluka o kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda 'Službene novine FBiH' 01/14 PDF icon 01/14
Odluka o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' 46/07, 10/14, 03/16 PDF icon 46/07, PDF icon 10/14, PDF icon 03/16
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji KUIP-a Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama.pdf
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
P R A V I L N I K o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KUIP-a, novembar 2016.godina Interni dokument PDF icon pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_2016.pdf, PDF icon izmjena_2017.pdf, PDF icon izmjena_2019.pdf
Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovin 'Službene novine FBiH' 35/18 PDF icon 35_18.pdf
Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi