Propisi KUIP

Ukupno 121 - 150 od 483
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi 'Službeni list RBiH' 8/93,13/94 8/93,13/94
Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12 PDF icon 41/12
Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ' 27/90 27/90
Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova 'Službeni list SRBiH' 39/89,36/90 39/89,36/90
Zakon o prometu eksplozivnih materija 'Službeni list SFRJ' 30/85 30/85
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' 64/09 64/09
Zakon o električnoj energiji 'Službene novine FBiH' 66/13, 94/15 PDF icon 66/13, PDF icon izmjena 94/15
Zakon o elektroenergetskoj inspekciji 'Službene novine FBiH' 8/02 8/02
Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00,37/08 2/00,37/08
Zakon o cestama Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 12/10,13/10 12/10,13/10
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12 PDF icon 110/12
Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03,72/09 PDF icon 33/03, PDF icon 72/09
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03,38/09 PDF icon 33/03, PDF icon 38/09
Zakona o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05 7/05
Zakon o građevinskom zemljištu FBiH 'Službene novine FBiH' 25/03 25/03
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 2/06,72/07,32/08 2/06,72/07,32/08
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10 27/10
Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04 PDF icon 50/04
Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02 PDF icon 34/02
Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02 34/02
Zakon o uvjetima, načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97 27/97
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' 71/05, dopuna 8/10 PDF icon 71/05, PDF icon dopuna 8/10
Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' 4/06,8/10 i 81/14 PDF icon 4/06, PDF icon dopuna 8/10, PDF icon 81/14