Propisi KUIP

Ukupno 121 - 150 od 472
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' 2/95,70/08 PDF icon 2/95, PDF icon dopuna 70/08
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' 35/09 35/09
Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 PDF icon 32/09
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 32/09
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 40/10 40/10
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08
Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05 69/05
Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 63/10
Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04 50/04
Zakon o zaštiti potrošaća u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 25/06
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi 'Službeni list RBiH' 8/93,13/94 8/93,13/94
Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12 PDF icon 41/12
Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ' 27/90 27/90
Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova 'Službeni list SRBiH' 39/89,36/90 39/89,36/90
Zakon o prometu eksplozivnih materija 'Službeni list SFRJ' 30/85 30/85
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' 64/09 64/09
Zakon o električnoj energiji 'Službene novine FBiH' 66/13, 94/15 PDF icon 66/13, PDF icon izmjena 94/15
Zakon o elektroenergetskoj inspekciji 'Službene novine FBiH' 8/02 8/02
Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00,37/08 2/00,37/08
Zakon o cestama Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 12/10,13/10 12/10,13/10
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12 PDF icon 110/12
Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03,72/09 PDF icon 33/03, PDF icon 72/09
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03,38/09 PDF icon 33/03, PDF icon 38/09