Propisi KUIP

Ukupno 91 - 120 od 483
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/10 22/10
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 23/10
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/98,9/00,18/02 4/98,9/00,18/02
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' 36/99,54/04,39/06,14/09 i 45/16 PDF icon 36-99.pdf, PDF icon 54_04.pdf, PDF icon 39_06.pdf, PDF icon 14_09.pdf, PDF icon 45_16.pdf
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97 27/97
Zakon o zaštiti na radu 'Službeni list SRBiH' 22/90 22/90
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigirnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/04 4/04
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' 55/00,41/04,22/05,9(08) 55/00,41/04,22/05,9(08)
Zakon o vijeću uposlenika 'Službene novine FBiH' 38/04 38/04
Zakon o zapošljavanju 'Službene novine FBiH' 8/99 8/99
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16 26/16
Zakon o drumskom prevozu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 28/06,2/10 28/06,2/10
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestvonom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 1/02,14/02 1/02,14/02
Zakon o standardizaciji 'Službene novine FBiH' 19/01 19/01
Zakon o mjeriteljstvu u FBiH 'Službene novine FBiH' 8/05 PDF icon 8/05
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH'
Zakon o načinu prikupljanja , odlaganja , razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine FBiH' 16/02 16/02
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 23/06 23/06
Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala 'Službene novine FBiH' 6/98,35/98,11/99 6/98,35/98,11/99
Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' 2/95,70/08 PDF icon 2/95, PDF icon dopuna 70/08
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' 35/09 35/09
Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 PDF icon 32/09
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 32/09
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 40/10 40/10
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08
Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05 69/05
Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 63/10
Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04 50/04
Zakon o zaštiti potrošaća u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 25/06