Propisi KUIP

Ukupno 61 - 90 od 125
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kriterijima za utvrđvanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 13/15 PDF icon 13/15
Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12, 62/17 PDF icon 30/12, PDF icon 62/17
Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/12 PDF icon 17/12
pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Pravilnik o hrani podvrgnutoj jonizirajućem zračenju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11
Pravilnik o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon 105/12
Pravilnik o metodama analiza šećera 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 75/14 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ 'Službene novine FBiH' 68/10 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige 'Službene novine FBiH' 91/15 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/17 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama 'Službene novine FBiH' 14/02 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine FBiH' 12/12 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o soli za prehranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/09 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o upotrebi boja u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/10 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o sastavu i označavanje hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o općem deklarisanju i označanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi