Propisi KUIP

Ukupno 61 - 90 od 472
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16 PDF icon 38_14.pdf, PDF icon 38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf
Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00 14/00
Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 111/12 111/12
Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 'Službene novine FBiH' 35/98 PDF icon 35/98
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Zakon o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97 i 25/06 PDF icon 27/97, PDF icon dopuna 25/06
Zakona o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/13 PDF icon 5/13
ZAKON O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/12, izmjena 15/13 PDF icon 1/12, PDF icon izmjena 15/13
ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU 'Službene novine FBiH' 64/04 PDF icon 64/04
Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Zakon o genetički modificiranim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/14 PDF icon 15/14
Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 PDF icon 11/10
Zakon o provedbi odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika 'Službene novine FBiH' 2/02, 8/02, 6/04, 51/07 2/02, 8/02, 6/04, 51/07
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05 PDF icon 7/05
Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00 i 37/08 PDF icon 2/00
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 i 48/99 PDF icon 2/98 i 48/99
Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 PDF icon 29/12
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Zakon o veterinarstvu u FBIH 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46/00
Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvo 'Službene novine FBiH' 15/98, 70/08 PDF icon 15/98, 70/08
Z A K O N O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO -Prednacrt 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 51/01 51/01
Zakon o stavljanju lijekova u promet 'Službeni list SFRJ' 43/86 43/86
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službeni list SFRJ' 22/78,18/88 22/78,18/88
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 29/97 29/97
Zakon o inspekcijama FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05 69/05
Zakon o domovima učenika 'Službeni list SRBiH' 14/76 14/76