Aktivnosti

14.06.2013

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će u cilju sprečavanja nelegalnog obavljanja taksi prevoza na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 13.6.2013.godine nastaviti pojačane aktivnosti inspekcijskih nadzora u ovoj oblasti.

Istovremeno će osim saobraćajnih inspektora kontrole vršiti i inspektori drugih inspektorata pri Upravi, svako iz svoje nadležnosti.

17.05.2013

Veterinarskoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je 12.februara 2013.godine upućen je dopis Agencije za sigurnost hrane BiH od strane glavnog federalnog veterinarskog inspektora sa uputom da se provjeri prisustvo smrznutog goveđeg mesa sa neodgovarajućom deklaracijom na području Kantona Sarajevo, zbog sumnje da sadrži konjsko meso.

15.03.2013

Saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uz asistenciju MUP-a Kantona Sarajevo od početka godine vrši pojačane inspekcijske nadzore nad obavljanjem taxi prijevoza na području Kantona Sarajevo. U prva dva mjeseca ove godine kantonalni saobraćajni inspektori izvršili su 709 inspekcijskih nadzora i sačinili 215 zapisnika.

25.02.2013

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su u periodu od 13. do 22. februara 2013. godine izvršili uzimanje uzoraka mlijeka različitih proizvođača, kao i sirovog mlijeka koje se doprema za mljekaru Milkos dd. U navedenom periodu uzeli su 56 uzoraka koji su testirani na Aflatoxin M1 i Hloramfenikol u laboratoriju KJP Veterinarska stanica doo Sarajevo. Na osnovu dobijenih analiza konstaovano je da je na Aflatoxin M1 bilo pozitivno šest uzoraka mlijeka različitih proizvođača, dok su testiranja na hloramfenikol dala negativan rezultat.

25.02.2013

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS za pojačani inspekcijski nadzor distributera uglja u Kantonu Sarajevo, na okolnosti primjene odredbi Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br:1/13), koja je stupila na snagu 8.1.2013.godine, kantonalni inspektori zaštite okoliša i tržišno-turistički inspektori u proteklom periodu izvršili su kontrolu kod pet pravnih i jednog fizičkog lica, registrovanih za distribuciju uglja na području našeg kantona.

08.02.2013

Prema rezultatima obdukcije i mišljenju Laboratorijia za patologiju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pas čiji je leš pronađen sa grupom od 13 pasa u krugu fabrike "FAMOS" 24.januara 2012.godine, podlegao je od posljedica trovanja.

07.02.2013

Ekološki i tržišno turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS vrše pojačne inspekcijske nadzore nad prodajom uglja u Kantonu Sarajevo, a u cilju ispitivanja kvaliteta ovog energenta, koji se smatra jednim od uzročnika zagađenosti zraka u glavnom gradu BiH.

25.01.2013

Saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uz asistenciju MUP-a Kantona Sarajevo od 14.januara vrši pojačane inspekcijske nadzore nad obavljanjem taxi prijevoza na području Kantona Sarajevo. Za 11 dana akcije četiri kantonalna saobraćajna inspektora izvršili su 192 inspekcijska nadzora te sačinila 86 zapisnika.

08.01.2013

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS od početka januara 2012.godine do kraja decembra 2012. godine zaprimila je ukupno 2.579 telefonskih prijava, koje se odnose na kršenje propisa čiju primjenu nadzoruju inspekcije Kantona Sarajevo. Od ovog broja, njih 1.035 zaprimljeno je putem dežurnog telefona 770-156, dok su na mobilni telefon 061 252- 252 registrirane 1.544 prijave, što je u prosjeku oko 200 telefonskih prijava mjesečno.

24.10.2012

U povodu nastupajućeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od ponedjeljka 22.oktobra vrše pojačane inspekcijske nadzore nad prometom sitne i krupne stoke na lokalitetu stočne pijace u Bojniku. Prilikom cjelodnevnih nadzora inspektori kontrolišu da li životinje posjeduju obavezno zdravstveno uvjerenje, koje izdaje nadležna veterinarska stanica, kao i da li su vakcinisane protiv bruceloze, te propisno obilježene ušnim markicama.

15.10.2012

Prema nalazu Zavoda za javno zdravstvo KS od sedam uzoraka hrane uzetih u utorak 9.oktobra 2012.godine, a koja se nalazila u spornom lanč paketu, u jednom kontrolnom uzorku utvrđen je nedozvoljen broj bakterija. Pored toga, nalazom je ustanovljeno da je jedna uposlenica zaražena salmonelom, za koju se i pretpostavlja da je uzročnik širenja zaraze.

12.10.2012

Odmah nakon što je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u utorak 9.oktobra primila dojavu iz Zavoda za javno zdravstvo KS da postoji sumnja na trovanje u Narodnoj kuhinji "Stari grad", sanitarni inspektor je izašao na lice mjesta i izvršio inspekcijski nadzor. Ovdje je bitno napomenuti da je dan ranije, dakle 8.oktobra, izvršen temaljan inspekcijski nadzor ovog objekta, četvrti u ovoj godini, sa laboratorijskim ispitivanjem briseva na higijensku ispravnost, kao i uzoraka zatečene hrane.

24.09.2012

Postupajući u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije KS rješenjima je naložio kantonalnim javnim preduzećima “Park”, “RAD” i “Gras”, kao i Javnom preduzeću “Elektroprivreda-Elektrodistribucija Sarajevo”, da uklone sve bespravno postavljene reklamne panoe, koji su postavljeni na zakonom zabranjenim mjestima i bez potrebnih odobrenja nadležnih organa.

18.09.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske posove KS apeluje na političke partije, koalicije i nezavisne kandidate, koji učestvuju na lokalnim izborima 2012.godine, da je Zakonom o komunalnoj čistoći utvrđena zabrana postavljanja plakata izvan mjesta predviđenih za tu svrhu. Službe komunalnih redara KJKP "Rad" i KJKP “Park”, koje vrše neposrednu zaštitu komunalne čistoće na terenu, već evidentiraju prekršaje u ovoj oblasti, koje u vidu službenih zabilješki dostavljaju komunalnim inspektorima na nadležni postupak.

31.07.2012

Posljednja inspekcijska kontrola tržišno-turističke i komunalne inspekcije Kantona Sarajevo na lokalitetu Stupa izvršena je u četvrtak 26.jula 2012.godine. Tom prilikom nelegalnu prodaju obavljalo je jedno lice, protiv kojeg će biti pokrenut prekršajni postupak, a oduzeta mu je i roba, kojom je učinjen prekršaj, odnosno 34 pakovanja gljiva. I ovoga puta bilo je neophodno očistiti prostor, nakon čega je kamion KJKP “Rad” prikupljeni otpad odvezao na gradsku deponiju.

11.07.2012

Sanitarni, veterinarski i tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ove godine će dati doprinos održavanju tradicionalne manifestacije “Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2012”, na način da će vršiti inspekcijske nadzore iz svoje nadležnosti 13.jula, kada se održava centralna manifestacija, kao i dan ranije, odnosno 12.jula 2012.godine.

10.07.2012

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas su u okviru kontinuirane akcije suzbijanja bespravnog prometa od nelegalnih trgovaca na lokalitetu Stupa oduzeli oko 200 kg voća i povrća, koje su predali Direkciji za robne rezerve KS.

Ovom prilikom uklonjeno je i sedam nelegalnih tezgi, dok će protiv četiri osobe, koje su zatečene u prekršaju, biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršanog postupka pred nadležnim sudom.

05.07.2012

Tokom mjeseca juna sanitarni, komunalni, tržišno-tursitički, kao i inspktori rada i zaštite okoliša, Kantonale uprave za inspekcijske poslove, proveli su preventivne inspekcisjke nadzore u 20 ugostiteljskih objekata, koji se nalaze u neposrednoj blizini zvaničnih festivalskih lokacija. Cilj ovih aktivnosti bio je da ugostiteljski objekti otklone eventalne nedostatke i spremno dočekaju festivalske dane.

03.07.2012

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas su nastavili sa akcijom suzbijanja bespravnog prometa u okviru koje su, od nelegalnih trgovaca na lokalitetima Stupi i Socijalno, oduzeli robu u vrijednosti od cca 1.300,00 KM.

S obzirom da su lica zatečena u prekršaju već nekoliko puta sankcionisana, inspektori će po službenoj dužnosti protiv njih podnijeti zahtjeve za pokretanje prekršanog postupka pred nadležnim sudom, dok je oduzeta roba već dostavljena Direkciji za robne rezrve KS.

29.06.2012

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su, kako je već i najavljeno, planirali provesti akciju uklanjanja nelegalno postavljenih tezgi na lokalitetu Stupske petlje. Nakon obilaska lokacijan na kojima se inače vrši nelegalna trgovina i nelegalno zauzimanje javnih površina, utvrđeno je da prodavaca, kao i inproviziranih tezgi, nije bilo, ali su primjećene velike količine otpada.