Aktivnosti

08.12.2014

U mjesecu novembru ove godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je putem tri dežurna telefona, kao i putem maila, faxa ili poštom, primila 207 prijava koje su se odnosile na napade ili ugrize pasa lutalica, dok se najveći broj njih tiče prisustva čopora napuštenih pasa u svim općinama Kantona Sarajevo, što kod podnosilaca prijava izaziva strah.

05.12.2014

Tim kantonalnih inspektora od početka sedmice provodi intezivne nadzore na lokalitetu Azića koje su nastavljene i danas na užem i širem lokalitetu ovog područja. U međuvremenu KJKP "Vodovod i kanalizacija" je po nalogu komunalnog inspektora izvršio analize ispravnosti vode za piće, a na osnovu dobijenih rezultata konstatovano je da mještani ovog područja piju zdravstveno ispravnu vodu.

05.12.2014

Saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vrše nadzor nad provođenjem Zakona o taksi prijevozu u KS, koji je ne snagu stupio 31.marta 2014.godine. Ističemo da je Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije još od 2013.godine akcenat u programskim zadacima stavio na pružanje usluga taksi prijevoza, što se u punom kapacitetu nastavilo do danas.

03.12.2014

Kako bi se utvrdili razlozi pojave neugodnog mirisa koji se javlja iz kanalizacionih šahtova i unutrašnjih kućnih instalacija kod mještana u ulici Bojnička od br.41-59, inspektor zaštite okoliša Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je po treći put izlazio na teren. U inspekcijski postupak sada su uključeni vodni i komunalni inspektor, koji vrše nadzore i poduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti.

17.11.2014

Na osnovu dobijenih prijava građana koji su se obraćali nadležnom Inspektoratu sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije može se konstatovati da je ove godine zabilježen porast glodara u Kantonu Sarajevo. Uzmemo li u obzir činjnicu da se u protekle tri godine na području našeg kantona radila samo jesenja deratizacija, ali ne i proljetna, kako je predviđeno Zaokonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, onda se može reći da je ovakva situacija posljedica ne postupanja u skladu sa zakonom.

17.11.2014

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem dežurnih telefona za prijave napada pasa lutalica u mjesecu oktobru tekuće godine primila je više od 300 telefonskih poziva građana Kantona Sarajevo. Postupajući po navedenim prijavama kantonalni veterinarski inspektori su izdali 161 zahtjev i 12 rješenja higijenskim servisima za provođenje zakonom predviđenih mjera iz njihove nadležnosti.

23.10.2014

Postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 11.9.2014.godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je radi uklanjanja opasnih, agresivnih i bolesnih pasa lutalica na području Kantona Sarajevo 19.septembra aktivirala tri telefonske linije za hitne prijave napada napuštenih pasa, te angažovala tri veterinarska inspektora koja postupaju na osnovu dobijenih telefonskih prijava.

17.10.2014

S obzirom da se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS u posljednje vrijeme obraća veći broj kupaca koji navode da su oštećeni prilikom kupovine i isporuke ogrevnih drva, upozoravamo građane da kupovinu obavljaju isključivo kod registrovanih firmi, koje su obavezne izdati kupcu fiskalni račun.

14.10.2014

U cilju onemogućavanja nepropisnog plakatiranja u Kantonu Sarajevo komunalni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na osnovu nadležnosti koje imaju prema Zakonu o komunalnoj čistići do sada su izdali 58 rješenja političkim subjektima, odnosno 115 prekršajnih naloga pravnim i odgovornim licima političkih subjekata, te dva rješenja kantonalnim javnim komunalnim preduzećima ""PARK" i "GRAS".

10.10.2014

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem tri telefonska broja za prijave napada pasa lutalica od 19.septembra do danas primila je oko 500 telefonskih poziva za postupanje kantonalnih veterinarskih inspektora. Građani najčešće prijavljuju čopore pasa lutalica na područiju svih devet općina u Kantonu Sarajevo, a imamo i prijave o napadima i ugrizima pasa lutalica, nepropisnom držanju vlasničkih pasa, te napadima pasa na domaće životinje.

01.10.2014

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem dežurnih telefona za prijave napada pasa lutalica u Kantonu Sarajevo dnevno primi oko 50 telefonskih poziva. Nakon 10 dana od kako su telefonski brojevi u funkciji, broj dobijenih zahtjeva za postupanje veterinarskih inspektora je dvostruko manji, s obzirom da ih je u počeku bilo i više od 100 dnevno.

01.10.2014

U cilju onemogućavanja nepropisnog plakatiranja u Kantonu Sarajevo komunalni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na osnovu nadležnosti koje imaju prema Zakonu o komunalnoj čistići izdali su rješenja kantonalnim javnim komunalnim preduzećima ""PARK" i "GRAS".

26.09.2014

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od ponedjeljka 29.septembra će pojačano vršiti inspekcijske nadzore nad prometom sitne i krupne stoke na stočnoj pijaci u Bojniku. Prilikom cjelodnevnih nadzora inspektori kontrolišu da li vlasnici posjeduju obavezno zdravstveno uvjerenje nadležne veterinarske stanice, kao i da li je stoka vakcinisane protiv bruceloze, te propisno obilježena ušnim markicama.

19.09.2014

Postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 11.9.2014.godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je radi uklanjanja opasnih, agresivnih i bolesnih pasa lutalica na području Kantona Sarajevo aktivirala dodatne telefonske linije za hitne prijave napada napuštenih pasa.
U terminu od 08:00 do 16:00 sati građani Kantona Sarajevo prijave mogu izvršiti pozivom na dežurni telefon za prijave građana 033 770-156, a pored ovog broja, u funkciji će biti i mobilni brojevi 061 145-508 i 061 160-926 u terminu od 08:00 do 22:00 sata.

12.09.2014

S obzirom da je danas službeno počela izborna kampanja za Opće izbore koji će se održati 12.oktobra 2014. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske posove KS upozorava sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata. Podsjećamo, postavljanje plakata zabranenjeno je na stubovima javne rasvjete, stubovima kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stablima i ostalim javnim površinama, koja nisu predviđena za tu svrhu.

11.08.2014

Saobraćajni inspektori KUIP-a jutros su u 08:05 sati prilikom obavljanja nadzora nad obavljanjem taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo oduzeli vozilo od nelegalnog taksi prevoznka. Inspekcijski nadzor je izvršen u ulici Obala Kulina Bana oko 8:00 sati, nakon čega je vozilo odvezeno na depo "Pauk-službe" na Ciglanama, gdje će ostati do konačne odluke Suda.

05.08.2014

Saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u utorak (5.8.2014.godine) je privremeno oduzela dva vozila kojima je vršen nelegalni taksi prijevoz na području Kantona Sarajevo. Vozila su oduzeta do konačne odluke Suda, a nalaze se na depou “Pauk-službe” na Ciglanama. Ističemo da će inspektori u punom kapacitetu nastaviti nadzore nad obavljanjem taksi prijevoza, a ovu mjeru poduzimaće u svim slučajevima gdje su ispunjeni uvjeti od stupanja na snagu Zakona o taksi prijevozu u KS.

02.07.2014

Od 1.jula 2014.godine ponovo je u funkciji dežurni telefon Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za prijave građana 033 770-156. Kako je poznato radi preseljenja u nove prostorije broj nije bio u funkciji, te su u međuvremenu građani, pravna i fizička lica prijave nepravilnosti, odnosno kršenje propisa čiju primjenu nadzoruju inpekcije Kantona Sarajevo prijavljivali na broj: 033 569-871.

Ujedno Vas obavještavamo da je novo sjedište Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u Studentskom domu Nedžarići, adresa Aleja Bosne srebrene bb.

28.05.2014

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dana 19.05.2014. godine izdao je nalog glavnom tržišno-turističkom inspektoru u cilju organizovanja i prioritenog postupanja prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora na okolnosti povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, sa obavezom svakodnevnog izvještavanja o zatečenom stanju i poduzetim mjerama.

26.05.2014

Nakon prijave, koju je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS podnijela Veterinarska stanica ProVet iz Vogošće, a koja se odnosi na pojavu Q-groznice u mjestu Nebočaj, kantonalni veterinarski inspektor je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora donio rješenje o eutanaziji i neškodljivom uklanjanju 11 koza, koje su bile pozitive na ovu zaraznu bolest.