Aktivnosti

08.02.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u proteklim danima nije primila nijednu predstavku građana protiv taksi prevoznika u Kantonu Sarajevo, a koja se odnosi na proizvoljno određivanje cijena taksi usluga i ne uključivanje taksimetra. Apelujemo na građane da sva kršenja nepravilnosti mogu prijaviti Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove putem pismene predstavke i donijeti na adresu Bulevar Meše Selimovića do broja 12.

06.02.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS informiše građane Kantona Sarajevo da Služba komunalnih redara KJKP „Rad“ 24 sata učestvuje u radu zimskih komunalnih službi, a osim toga evidentiraju i eventualna kršenja Zakona o komunalnoj čistoći, o čemu će zapisnike dostaviti na dalje postupanje nadležnom Inspektoratu za urbanizam građevinarstvo, komunalnu djelatnost i ekologiju. Osim toga, uputili smo i molbu Štabu civilne zaštite KS, da se građanima skrena pažnja na sljedeće:

02.02.2012

Kantonalni saobraćajni inspektori su u periodu od 09.01. do 20.01.2012. godine učestvovali u kontroli javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza, koja se na području Kantona Sarajevo provela u saradnji sa saobraćajnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ova akcija predstavlja samo nastavak kontrola, koje su na iste okolnosti u Kantonu Sarajevo, provedene u septembru i oktobru 2011. godine, a i ovoga puta asistenciju inspektorima pružali su pripadnici Jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.

02.02.2012

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uspješno je završena druga faza implementacije projekta „e-inspekcije“, u okviru koje su u decembru 2011. i januaru 2012.godine, inspektori prolazili 15-dnevnu obuku, kako bi se teoretski i praktično upoznali sa načinom rada na ovom softwerskom rješenju. Sistem „e-inspekcije“ podrazumijeva elektronsko vršenje i evidentiranje inspekcijskih nadzora, te daje mogućnost inspektoru da može izdavati prekršajne naloge i rješanja, kao i sačiniti zapisnik u kancelariji i na terenu.

01.11.2011

Inspektori zaštite od požara Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od sutra ( 01. novembra 2011. godine ) će svoje dužnosti obavljati u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
S tim u vezi obavještavamo građane i subjekte koju su predmet nadzora ove inspekcije, da zahtjeve koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastvo ubuduće mogu predavati u pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS, koje se nalazi u ulici La Benevolencija broj 16.

24.10.2011

Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, Veterinarska inspekcija KS će vršiti pojačane kontrole prometa životinja na lokalitetu stočne pijace u Bojniku. Osim toga, inspektori će i ovog Bajrama biti prisutni prilikom klanja kurbana, koje se vrši u organizaciji Islamske zajednica u BiH, gdje će prije klanja pregledati životinje, a poslije klanja i kurbansko meso. Sastavni dio aktivnosti kantonalnih veterinarskih inspektora u povodu ovog praznika su i kontrole prodaje životinja na mjestima koja nisu namijenjena za promet stoke, a realizirat će se u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS.

19.10.2011

Kantonalni zdravstveno-sanitarni inspektori su, radi utvrđivanja ukupnog sanitarno-higijenskog stanja prostorija u kojima se priprema i uslužuje hrana za studente u studentskim domovima Bjelave i Nedžarići, obavili kontrolni pregled, te uzeli na laboratorijsku analizu pet uzoraka hrane i 31 bris radnih površina.

22.09.2011

Kako se navodi u izvještaju laboratorije „Agencije za vodno područje rijeke Save“, manji pomor ribe u rijeci Miljacki, koji se dogodio 18.septembra 2011. godine, najvjerovatnije je izazvalo ispuštanje određene količine relativno čiste vode iz brane na Bentbaši, u kojoj su bile ribe, u zagađene vode Miljacke, što je uzrokovalo šok za njihov organizam.

23.08.2011

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 29.sjednici dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za pristupanje projektu "E – Inspekcija".

Riječ je o ekspertnom sistemu, koji u potpunosti podržava rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i urađen je u skladu sa direktivama Evropske unije. Temeljna svrha „E-inspekcije“ je povećanje efikasnosti i efektivnosti rada inspekcijskih organa.

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 29.sjednici dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za pristupanje projektu "E – Inspekcija".

26.07.2011

Povodom održavanja centralnog dijela manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2011." 29.jula 2011. godine, sanitarna, veterinarska i tržišna inspekcija Kantona Sarajevo će u saradnji sa policijskim upravama Hadžići i Trnovo 28. i 29. jula vršiti inspekcijski nadzor na dva prilazna punkta, kao i prodajnim mjestima na lokalitetu Velikog polja, gdje će se održati centralna manifestacija.

03.06.2011

Zvanični rezultati analize uzoraka i briseva, uzetih tokom sanitarno-higijenskog nadzora u SUR „Fan-Ferhatović“ 28.maja 2011.godine, pokazali su da je od 22 uzorka hrane u četiri izolovana bakterija Salmonella, koja se nalazila u jajima, svježem karabatku, polumasnom siru i paradajzu.
Nalaz Zavoda za javno zdravstvo KS, koji je jutros dostavljen Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, pokazao je i da je kod pet (5) uposlenika SUR „Fan-Ferhatović“, također izolirana bakterija ove vrste.

30.05.2011

Odmah nakon dojave da su se na Kliniku za infektivne bolesti KCUS-a i u Hitnu pomoć KS javila četiri pacijenata sa simptomima trovanja, sanitarni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u subotu 28.maja 2011.godine je u 20:00 sati izvršio pregled u SUR „FAN“ (ul.Čizmedžiluk br.1, vlasnik Nidal Ferhatović) i tom prilikom do daljneg zatvorio objekat. Osim toga, urađen je sanitarno-higijenski nadzor cijelog objekta i uzeto 22 uzorka hrane i 17 briseva radnih površina, od čega 8 briseva radne odjeće i ruku četiri uposlenika.