Aktivnosti

21.05.2014

Veterinarski inspektori Katonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je nakon obilaska terena u naselju Gladno Polje u Općini Ilidža, zatekao leš janjeta. Postupajući inspektor o ovome je sačinio zapisnik i naredio njegovo neškodljivo uklanjanje.

19.05.2014

Kantanolna uprava za inspekcijske poslove KS do sada nije imala prijave koje se odnose na povećanje cijena u prodajnim objektima na području Kantona Sarajevo. S obzirom na aktuelnu situaciju određena je i dežura kantonalnih tržišno-turističkih inspektora u vrijeme trajanja vanredne situacije, kako bi se na eventualne prijave pravovremeno reagiralo.

Broj telefona Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na koje se mogu izvršiti prijave je:
770-156, a osim njega prijave se mogu izvršiti lično ili putem e-maila.

03.04.2014

Inspekcijske kontrole taksi i rent a car prijevoza predstavljaju kontinuiranu aktivnost kantonalnih saobraćajnih inspekora koje se realiziraju uz asistenciju MUP-a Kantona Sarajevo, s tim da se od početka 2013.godine provode pojačani nadzori u ovoj oblasti. Kontrole obavljaju četiri inspektorska tima, na način da rade u dvije smjene, nerijetko i vikendom, što značajno utiče i na broj izvršenih kontrola i poduzetih mjera.

14.03.2014

Eutanazija životinja zaraženih brucelozom vrši se u kafileriji KJKP “Rad”, a provedi se s ciljem sprečavanja širenja zaraze. Naime, u slučajevima kada se sumnja na brucelozu, odnosno kada je ona službeno potvrđena, životinje se uklanjaju upućivanjem na sanitarno klanje ili eutanazijom i neškodljivim uklanjanjem leševa pod nadzorom veterinarskog inspektora.

U konkretnom slučaju leševi su odloženi u posebne, za ovu namjenu uređene jame, na prostoru sanitarne deponije u Smiljevićima.

04.02.2014

Saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor u skladu sa odrebama Zakona o inspekcijama FBiH, kao i odrebama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine. Inspekcijske kontrole taxi i rent a car prijevoza predstavljaju kontinuiranu aktivnost kantonalnih saobraćajnih inspekora, koje se vrše neposrednim zaustavljanjem vozila koja obavljau taksi prijevoz na području Kantona Sarajevo uz asistenciju MUP-a Kantona Sarajevo.

28.01.2014

Inspektorat Veterinarske inspekcije je 22.januara 2014.godine dobio Obavijest Zavoda za javno zdravstvo KS da je četveročlana porodica hospitalizirana na Infektivnoj klinici KCUS-a sa simptomima trihineloze. Prema navedenoj dojavi bolesne osobe konzumirale su kobasice napravljene u domaćoj proizvodnji od mesa divljih svinja ulovljenih na području Opštine Pale.

31.12.2013

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KS

24.12.2013

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS kantonalni inspektor zaštite okoliša provodi pojačne nadzore kod privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo, koji imaju veće kotlovnice. S obzirom na trenutno stanje, inspekcijske nadzore nad ovim okolnostima, a po ovlaštenju direktora, sada vrše i dva komunalna inspektora. Prioritet u nadzorima su firme koje su prestale koristiti plinske kotlovnice i počele koristiti čvrsto gorivo.

20.12.2013

Kantonalni tržišno-turistički, komunalni i veterinarski inspektori su, u periodu od 29.novembra do 12.decembra, provodili timske kontrole nad obavljanjem bespravnog prometa, koji se vrši na ulazima i izlazima objekata KJKP "Tržnice pijace" d.o.o. Nadzori su provedeni na području četiri gradske općine, kao i općinama Ilidža i Vogošća.

02.12.2013

Nakon završene konkursne procedure Agencije za državnu službu FBiH, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od 13.juna.2013. godine, danas su na posao stupila četiri nova saobraćajna inspektora, a od 16.ovog mjeseca sa radom će početi još jedan saobraćajni inspektor, što je ukupno devet inspektora pri Inspektoratu saobraćajne i cestovne inspekcije KUIP-a.

Novouposleni inspektori će najprije raditi u smjenama sa starijim kolegama, kako bi se upoznali sa načinom i sistemom rada, nakon čega će biti spremni inspektorski posao obavljati samostalno.

28.11.2013

Kantonalni saobraćajni inspektori u kapacitetu kojim raspolažu počev od 01.januara 2013. godine obavljaju pojačane inspekcijske nadzore u oblasti taxi i rent a car prijevoza. Pojačani inspekcijski nadzori podrazumijevaju rad samo četiri kantonalna saobraćajna inspektora od čega je jedan /1/ inspektor zbog problematike prisutne u oblasti javnog linijskog prijevoza obavljao isključivo inspekcijski nadzor u toj oblasti (KJKP "GRAS", "CENTROTRANS – Eurolines").

09.09.2013

Ispitivani uzorci dvije uginule vrane, koje su prošlog ponedjeljka predate na laboratorijsku analizu Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pozitivni su na prisustvo Virusa Zapadnog Nila. Ovo su pokazali rezultati laboratorijskih ispitivanja, koji su Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavljeni danas.

05.09.2013

Kantonalni veterinarski inspektor je u ponedjeljak 2.septembra 2013.godine primio dojavu uposlnika KJKP “GRAS” da se u krugu ove firme nalazi nekoliko uginulih vrana, te je odmah po dojavi izašao na lice mjesta. Kako je ustanovljeno, u krugu ove firme nalazilo se sedam uginulih vrana, od kojih je pet bilo u fazi raspadanja, dok su dvije ptice uginule nekolio sati prije uzimanja uzorka.

29.08.2013

Kantonalna veterinarski inspektori danas su na lokalitetu Otoke uz pomoć naših sugrađana pronašli nekoliko leševa vrana. Neke od njih nisu mogli poslužiti kao uzorak, s obzirom da su već bili u fazi raspadanja. Odsjeku za patologiju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na analizu su predate četiri uginule životinje, gdje će se izvšiti potrebne analize, koje bi trebale pokazati razlog uginuća ptica.

02.08.2013

 Zbog prisutne problematke na području Kantona Sarajevo, u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika - taxi prijevoza kao i sve intenzivnije pojave prijevoza za vlastite potrebe - iznajmljivanje vozila sa vozačem rentacar prijevoza,  smatramo potrebnim izvjestiti Vas o stanju na terenu, kao i aktivnostima koje je poduzela Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije - kantonalne saobraćajne inspekcije  u periodu od 01.01.2013. do 31.07.2013.godine.

18.07.2013

Saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nastaviće pojačane kontrole nelegalnog taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo, a u slučaju da u postupku inspekcijskog nadzora zateknu vozilo koje su ranije isključili iz saobraćaja primjenit će i mjeru privremenog oduzimanja vozila do konačne odluke suda.

09.07.2013

Predsjednik udruženja "Sarajevotaksi" Enver Suljagić, putem printanih medija najavio je za 17. juli proteste iz razloga "što je nezadovoljan radom inspektora na sklanjanju nelegalnih taksi prijevoznika u gradu." Prilikom davanje izjave za medije od strane predsjednika Udruženja, izneseni su netačni, neargumentovani, proizvoljni i krajnje tendenciozni podaci koje se odnose na rad kantonalnih saobraćajnih inspektora.

19.06.2013

Sanitarni inspektori KS kao i svake godine u proljetnim i ljetnim mjesecima provode pojačane inspekcijske nadzore u ugostiteljskim objektima koji prometuju lahko kvarljivim namirnicama. Ovi nadzori su usmjereni na objekte brze prehrane, odnosno ćevabdžinice, ašćinice, fast-foodove, pizzerije, slastičarne i pekare na području Kantona Sarajevo. Cilj ovih nadzora je zaštita zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti.

14.06.2013

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će u cilju sprečavanja nelegalnog obavljanja taksi prevoza na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 13.6.2013.godine nastaviti pojačane aktivnosti inspekcijskih nadzora u ovoj oblasti.

Istovremeno će osim saobraćajnih inspektora kontrole vršiti i inspektori drugih inspektorata pri Upravi, svako iz svoje nadležnosti.

17.05.2013

Veterinarskoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je 12.februara 2013.godine upućen je dopis Agencije za sigurnost hrane BiH od strane glavnog federalnog veterinarskog inspektora sa uputom da se provjeri prisustvo smrznutog goveđeg mesa sa neodgovarajućom deklaracijom na području Kantona Sarajevo, zbog sumnje da sadrži konjsko meso.