Aktivnosti

04.01.2019

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom mjeseca decembra 2018.godine, uključujući i dan dočeka Nove godine, izvršili nadzore u više od 100 ugostiteljskih objekata na području Kantona Sarajevo. S obzirom da je na portalu klix.ba juče objavljena informacija koja se odnosi na "podizanje cijena tokom praznika" u Caffe slastičarni "Vatra", ističemo da je navedeni prekršaj konstatovan i prekršajno sankcionisan od strane kantonalne tržišno-turističke inspekcije, a u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH.

03.01.2019

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS napominje sva pravna i fizička lica da su, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega. Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

21.12.2018

Uzevši u obzir da je zbog prekoračenih prosječnih vrijednosti polutanata u zraku Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo na današnjem sastanku proglasio Drugu epizodu "Upozorenje" iz Plana interventnih mjera, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS odmah su pristupili s primjenom mjera predviđenih navedenim planom.

04.12.2018

S obzirom da Kanton Sarajevo, zbog prirodnih i orografskih karakteristika, ima izražene probleme s kvalitetom zraka, a posebno tokom zimskog perioda, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, uprkos ograničenim kapacitetima, i ovom segmentu nadzora daje posebnu pažnju i poduzima sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti. Kako bi se stanje u ovoj oblasti poboljšalo, kantonalni inspektori su, početkom septembra ove godine, intenzivirali inspekcijske kontrole nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS.

29.11.2018

Kontrolama inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na dan državnog praznika -Dana državnosti BiH, bilo je obuhvaćeno ukupno 1.810 radnika. Inspektori su izvršili nadzor nad radom većih prodajnih centara, prodavnica i marketa na području Kantona Sarajevo gdje su, između ostalog, vršili uvid i u evidenciju o radnom vremenu radnika.

23.11.2018

25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kada je prije 75 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH. Tada su potvrđene njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Najvažniji zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a je odluka kojom je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država, u kojoj će svi narodi imati ista prava.

21.11.2018

Postupajući po informaciji, koja je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS proslijeđena na nadležno postupanje od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, 14. i 15.novebra 2018.godine u prostorijama KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, četiri kantonalna inspektora, odnosno inspektor rada, socijalne zaštite, sanitarni i zdravstveni inspektor, izvršili su timski inspekcijiski nadzor u skladu sa propisanim nadležnostima.

05.11.2018

Kantonalni saobraćajni inspektori danas su u popodnevnim satima okončali inspekcijske nadzore na svih 11 minubuskih linija na područiju općine Stari Grad, na kojima je od jutros prijevoznik Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo uspostavio redovan prevoz putnika. Inspekcijskim nadzorima, izvršenim na trenu i u sjedištu firme, utvrđeno je da je Centrotrans -Eurolines d.d. Sarajevo počeo obavljati javni linijski prevoz putnika bez predhodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa, odnosno Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

05.11.2018

U okviru inspekcijskih nadzora i kontrola veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove KS su za devet mjeseci ove godine uzeli ukupno 6.531 uzorak za provođenje različitih laboratorijskih ispitivanja. Od navedenog broja uzeto je 6.247 uzoraka proizvoda i sirovina životinjskog porijekla, hrane za životinje i drugih materijala životinjskog porijekla, te 284 brisa površina u kontaktu sa hranom.

09.10.2018

Od početka izborne kampanje za Opće izbore 2018.godine u Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do danas je primljeno i obrađeno 45 zapisnika i službenih zabilješki sa fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja na 320 lokaliteta na području Kantona Sarajevo.

27.09.2018

Od početka izborne kampanje za Opće izbore 2018.godine u Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do danas je primljeno i obrađeno 26 zapinika i službenih zabilješki sa fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja u 129 ulica i lokacija na području Kantona Sarajevo.

21.09.2018

U okviru plana pojačanih kontrola inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od juna do početka septembra 2018.godine izvršili ukupno 676 inspekcijskih nadzora nad provođenjem Zakona o radu FBiH. U navedenom, tromjesečnom periodu, na području Kantona Sarajevo evidentirano je ukupno 110 radnika bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranja. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su djelovali izdavanjem 205 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 69.400 KM.

17.09.2018

Od juna do septembra tekuće godine, realizirajući plan pojačanih kontrola, kantonalni tržišno- turistički inspektori Kantona Sarajevo su izvršili ukupno 564 inspekcijska nadzora s ciljem sprečavanja sive ekonomije, uspostavljanja fiskalne discipline kod subjekata nadzora, te sprečavanja kršenja ostalih zakonskih odredaba iz nadležnosti ovog inspektorata. Rezultat provedenih kontrola je izdavanje 186 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 324.526,00 BAM.

07.09.2018

S obzirom da je danas službeno počela izborna kampanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 07. oktobra 2018. godine, Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo upozorava sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata.

23.08.2018

Kantonalni veterinarski inspektor juče je u tri navrata vršio inspekcijski nadzor na platou za skretanje prema vogošćanskom naselju Blagovac, gdje je bilo izloženo oko 3.000 ovčijih koža iz individualnog klanja na području KS. Posljednjim nadzorom, koji je izvršen sinoć oko 23:00 sata, konstatovano je da su kurbanske kože u potpunosti uklonjene sa tog lokaliteta, a u prisustvu postupajućeg inspektora izvrešeno je i čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora, kako je bilo i zapisnikom naređeno.

22.08.2018

Kantonalni vetreinarski inspektori su danas, u prijepodnevnim satima, izvršili inspekcijski nadzor na lokalitetu platoa za skretanje prema vogošćanskom naselju Blagovac (ulica Igmanska bb), na okolnosti odlaganja velikih količina kurbanskih ovčijih koža. Kako je utvrđeno, radi se o količinama oko 3.000 ovčijih koža iz individualnog klanja, koje su prikupljene iz svih džemata na području Kantona Sarajevo u organizaciji Islamske zajednice u BiH, a prema saglasnosti Općine Vogošća.

31.07.2018

Nakon što je na području Kantona Sarajevo u ovom mjescu registrovana pojava bruceloze kod ovaca, radi sprečavanja širenja ove bolesti, prenosive i na ljude, pod službeni nadzor veterinarske inspekcije KS stavljena su tri imanja u Općini Hadžići. Kantonalni veterinarski inspektori do sada su poduzeli sve potrebne mjere i zbog potvrđene bolesti naredili neškopdljivo uklanjanje devet seropozitivnih životinja, a sporna imanja ostaju i dalje pod službenim nadzorom.

23.07.2018

Kako je ljetna turistička sezona uveliko u toku, te da se u predstojećem periodu, radi održavanja 24. Sarajevo Film Festivala, u Kantonu Sarajevo očekuje znatno veći broj turista, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS počeli su sa realizacijom plana pojačanih kontrola s ciljem sprečavanja sive ekonomije, odnosno rada na crno, te uspostavljanja fiskalne discipline kod subjekata nadzora.

16.07.2018

Prema polugodišnjem izvještaju Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite kantonalni inspektori rada su za šest mjeseci 2018.godine izvršili ukupno 1.635 inspekcijskih nadzora kod poslodavaca pravnih i fizičkih lica. Radi utvrđenih nepravilnosti i kršenja odredaba Zakona o radu i drugih propisa koji se odnose na oblasti radnih odnosa djelovali su izdavanjem 596 prekršajnih naloga u iznosu od 398.236 KM, a donijeli su i 72 rješenja, te pokrenuli dva prekršajna postupka pred nadležnim sudom.

13.07.2018

Nakon dobijenih kontrolnih nalaza, koji potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u vogošćanskim naseljima Krivoglavci i Tihovići, kantonalni sanitarni inspektor odobrio je puštanje i distribuciju vode iz tih lokalnih vodovoda.

Prema danas dobijenim kontrolinim nalazima Zavoda za javno zdravstvo KS uzorci vode iz lokalnog vodovoda Blagovac, na osnovu ispitivanja mikrobioloških i fizičko- hemijskih parametara, također odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, radi čega je postupajući inspektor odobrio ponovno uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja.