Aktivnosti

06.07.2021

Iako su Zaključkom Vlade KS od 28. juna 2021. godine na području Kantona Sarajevo u primjeni naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministartva zdravstva od 16.06.2021. godine, usvojene na 270.sjednici Vlade FBiH, inspekcijski nadzor nad njihovom primjenom se i dalje provodi dinamikom kakva je bila i ranije.

29.06.2021

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je u proteklom periodu upućen veći broj prijava građana na pojavu žohara i zmija. Ovim putem podsjećamo građane i privredne subjekte da je shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđena mjera obavezne (preventivne) dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije čija je dinamika predviđena Pravilnikom o načinu izvođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

23.06.2021

Nakon dojave da se u krugu firme "Favorit BH" u sarajevskom naselju Stup izlila veća količina nitratne kiseline, na mjesto nezgode izašao je i tim inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji vrše nadzor iz svoje nadležnosti. U ovom trenutku inspekcijski nadzor i dalje traje, a za sada je najvažnije da u incidentnoj situaciji nema povrijeđenih, odnosno da je sanacija nastale štete u toku, te da nema daljih opasnosti po život i zdravlje okolnog stanovništva.

23.06.2021

Po saznanjima da je u Kantonu Sarajevo došlo do poskupljenja ulja, kao osnovne životne namirnice koja se nalazi na Listi proizvoda na koje se odnosi ograničenje marže u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine, više timova kantonalnih tržišno-turističkih inspektora provelo je kontrole poštivanje navedenih propisa u maloprodajnim objektima na području KS.

17.06.2021

U skladu sa početkom juna najavljenim aktivnostima, koje imaju za cilj pružanje podrške u radu privrednim subjektima i poslovnoj zajednici Kantona Sarajevo, na web stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo www.kuip.ks.gov.ba danas su objavljene liste provjera (tzv." check liste") koje su predmet svakodnevnih nadzora kantonalnih inspektora u poslovnim subjektima iz svih upravnih oblasti.
 

07.06.2021

Tokom protekle sedmice pojačanih inspekcijskih nadzora poštivanja propisanih naredbi Kriznog štaba Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva na području Kantona Sarajevo izvršeno je više od 100 inspekcijskih nadzora, od čega je samo tokom vikenda izvršeno 40 kontrola, koje su inspekcijski timovi sanitarne, tržišno-turističke i inspekcije rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provodili uz policijsku podršku MUP-a KS.
 

01.06.2021

U skladu sa trenutnom pandemijskom i ekonomskom situacijom koja je na veoma težak način pogodila privredu i druge segmente života naših sugrađana, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo poziva cijelu poslovnu zajednicu na poštivanje svih zakonskih odredaba koje mogu uticati na dalji rad poslovnih subjekata i njihovih uposlenika, ali i svih građana Kantona Sarajevo.
 

21.05.2021

Osvrčući se na izjave Adema Zalihića, direktora Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS Sarajevo, kojima se žali na “konstantne inspekcijske pritiske i posjete toj ustanovi", Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS s ciljem blagovremeog i istinitog informisanja koristi se prilikom da direktora Zalihića i zaintresiranu javnost upozna sa sljedećim činjenicama:
 

04.05.2021

Inspekcijskim nadzorima inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom prvomajskih praznika su bile obuhvaćene 502 poslovne jedinice, većinom trgovinskih i ugostiteljskih objekata, u kojima je tokom praznika radilo ukupno 4.500 radnika. Kontrolisanim poslodavcima je zapisnički naloženo da, po isplati plaće za mjesec maj tekuće godine, a najkasnije do 30.juna, dostave inspektorima na uvid dokaz o uvećanju plaće radnicima kojima je praznik bio radni dan.

25.04.2021

U vezi sa informacijom o navodnom zatvaranju Centra "Safet Zajko" Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS ovom prilikom obavještava javost da je tačno de je danas vršen inspekcijski nadzor iz nadležnosti sanitarne inspekcije, koji je još uvijek u toku, a o čemu dajemo sljedeće saopćenje:
 

23.04.2021

Inspektorat poljoprivredne,vodne i šumarske inspekcije poziva građane i pravne subjekte da na svojim imanjima, u vrtovima i voćnjacima, kao i površinama kojima upravljaju, već počnu sa aktivnostima uništavanja izuzetno alergene korovske biljke ambrozije. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog, šumskog, građevnog i vodnog zemljišta.

23.04.2021

S ciljem implementacije zajedničkog okvira za upravljanje kvalitetom (Common Assesment Framework-CAF) direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović i direktor Agencije za državnu službu F BiH Refik Begić danas su u prostorijama Uprave u Nedžarićima potpisali sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta "Potpunog upravljanja kvalitetom u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo".

21.04.2021

Nakon sačinjavanja zapisnika i uspostavljanja higijensko-epidemioloških mjera u renoviranom hipermarketu Konzum sarajevskog tržnog centra Importanne danas je po hitnom postupku izvršen inspekcijski nadzor na okolnosti kršenja propisanih naredbi i mjera za subijanje korona virusa.

01.04.2021

Nakon što su se danas na društvenim mrežama pojavile fotografije iz tramvaja gdje je uočena prekobrojnost putnika, bez pridržavanja predviđene distance, kao i prisustva covid redara, sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, koji su u tom trenutku provodili nadzor u trolejbuskom saobraćaju, preusmjerili su nadzore i na vozila tramvajskog saobraćaja.

28.03.2021

Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su privremeno zabranili rad Autopijace na Stupu dok se ne steknu uslovi za poštivenje higijensko- epidemioloskih mjera za sprečavanje širenja korona virusa.

14.03.2021

Od stupanja na snagu djelimičnog lockdowna u Kantonu Sarajevo, koji će trajati do ponedjeljka u 7:00 sati, provodeći kontrole pojačanog inspekcijskog nadzora, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do sada nisu evidentirali kršenje zabrane rada kod ugostiteljskih objekata i hotela kojima je Odlukom Vlade KS obustavljen rad tokom vikenda.

13.03.2021

Kontrolama kombinovanih timova kantonalnih sanitarnih i tržišno-turističkih inspektora, te Jedinice za podršku MUP-a KS, koje su počele sinoć u 18:00 sati i trajale do jedan sat iza ponoći, na području svih devet općina Kantona Sarajevo, nisu utvrđena kršenja rada ugostiteljskih objekata, ni ostalih subjekata nadzora nakon 20:00 sati .

12.03.2021

Pojačani inspekcijski nadzori inspektora Kantonalne uprave za inspekcjske poslove KS nastavljeni su i danas na području svih devet općina u Kantonu Sarajevo, s tim da će večaras od 20:00 sati do ponedjeljka 15.marta 2021. godine do 07,00 sati, kontrole biti usklađene sa mjerama definisanim Zaključkom Vlade KS od 08.marta 2021.godine, kojim su kantonalni inspektori zaduženi za provođenje mjera vezanih za zabranu rada svim poslovnim subjektima na području KS.

09.03.2021

U postuku provedenih inspekcijskih kontrola organizovanog obilježavanja Dana žena u ugostiteljskim objektima na području KS sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS juče su izvršili 60 kontrola u hotelima, resteranima i caffeima, od kojih njih pet u momentu nadzora nije radilo.

07.03.2021

Radi pojačane frekvencije kupaca tokom vikenda, saniratni inspektori, osim na mjestima javnog okupljanja, juče i danas provode cjelodnevne inspekcijske nadzore s ciljem praćenja i kontrole poštivanja specifičnih higijensko-epidemioloških mjera u tržnim centrima.