Aktivnosti

25.10.2020

Eklatantan primjer kršenja naredbi kriznih štabova i propisanih higijesnko-epidemioloških mjera zabilježen je sinoć nakon 23:00 sata u ugostiteljskom objektu Bosna na Ilidži, u kojem je u momentu dolaska kantonalnih sanitarnih, tržišno-turističkih inspektora i policije boravilo oko 150 gostiju. Osim što je broj prisutnih osoba u restoranu bio četiri puta veći od propisanog, kao i rada izvan 23:00 sata, inspekcijskim nadzorom između ostalog je utvrđeno i nepoštivanje propisane distance između stolova i osoba, a nije bila osigurana ni dovoljna količina dezinfekcionih sredstava.

19.10.2020

Kako je bilo i najavljeno pojačane inspekcijske kontrole u vozilima javnog gradskog saobraćaja, koje se realiziraju u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS počele su jutros. Subjekti inspekcijskog nadzora su prijevoznici kao pravna lica, ali i putnici. Do sada je kontrolisano oko 1000 putnika i 18 vozila (autobusa, tramvaja, trolejbusa). Evidentirano je da su svi vozači i putnici u momentu nadzora nosili maske, ali se ne poštuje propisana fizička distanca od 1 m, jer je u vozilima veći broj putnika.

16.10.2020

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u ovom periodu, kao i prethodnih godina, u okviru planiranih aktivnosti provodi intenzivirane kontrole provođenja mjera predviđenih Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Kontrole se vrše iz nadležnosti pet kantonalnih inspekcija, odnosno inspekcije zaštite okoliša, komunalne, urbanističko-građevinske, te tržno-turističke i saobraćajne inspekcije. Iako pojačani nadzori imaju za cilj preventivno djelovanje, u zavisnosti od okolnosti isti mogu biti i represivni.

16.10.2020

Zbog potencijalne opasnosti od zaraze kantonalni sanitarni inspektori će u toku naredne sedmice vršiti pojačane inspekcijske nadzore u vozilima javnog gradskog saobraćaja Centrotrans-a i GRAS-a, koji će se realizirati u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS. Tom prilikom subjekti inspekcijskog nadzora će biti prijevoznici kao pravna lica, kao i putnici.

14.10.2020

Predizborna kampanja za Lokalne izbore koji će se održati 15.novembra 2020.godine počinje sutra. Uzvši u obzir da je sastavni dio predizborne kampanje i javno oglašavanje političkih subjekata, s ciljem upoznavanja birača i javnosti sa programom i kandidatima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo poziva sve političke subjekte da se uzdrže od nepropisnog postavljanja plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa slikama kandidata, predizbornim sloganima i porukama.

08.10.2020

Nakon što su tokom prošlosedmičnih nadzora subjektima kontrole i fisklanim obveznicima inspektori kantonalne tržišno-turističke inspekcije izrekli novčane sankcije veće od 30.000 KM, radi evidentnog trenda porasta broja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će putem Inspektorata tržišno-turističke inspekcije u predstojećem periodu pojačati kontrole izdavanja fiskalnih računa na području Kantona Sarajevo.

06.10.2020

Kombinovani timovi sanitarnih i tržišno-turističkih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u prošloj sedmici, provodeći nadzore iz svoje nadležnosti u večernjim i noćnim satima, kontrolislali 25 ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo kojima su radi utvrđenih prekršaja izdali 36 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 65.000 KM, a jednom objektu zabranili rad zbog neposjedovanja odobrenja nadležnog organa. Nadzori su se i ovoga puta realizirali uz policijsku podršku službenika MUP-a KS na području općina Hadžići, Ilijaš, Ilidža, Centar i Stari Grad.

05.10.2020

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović i šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH Anel Bećirović danas su u prostorijama Uprave potpisali Memorandum o saradnji, kojim je definisan nastavak dobre saradnje između Predstavništva i Inspektorata veterinarske inspekcije, kao jedne od ključnih institucija u provođenju mjera humanog, zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa.

26.09.2020

U nastavku inspekcijskih kontrola poštivanja radnog vremena, te uspostavljanja i provođenja higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja korona virusa timovi sanitarnih, tržišno-turističkih  i inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS sinoć su, uz asistenciju Specijalne jedinice za podršku MUP-a KS, kontrolisali ugostitelje na području sarajevskih općina Vogošća, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

25.09.2020

Od proglašenja pandemije, kao i u periodu pogoršanja epidemiološke situacije u KS, sanitarni inspektori raspoređeni u dvije smjene, svakodnevno su vršili nadzore na terenu (uključujući i dane vikenda i rad u noćnim terminima), na području svih devet općina Kantona Sarajevo, a koji se odnose na kontrolu poštivanja naredbi donesenih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH i KS.

11.09.2020

Od početka nove školske godine u postupku preventivnih inspekcijskih kontrola poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera u školskim i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, kantonalni sanitarni inspektori izvršili su ukupno 85 inspekcijskih nadzora, od čega 80 u osnovnim školama i pet u predškolskim ustanovama KS.

07.09.2020

Od 14 kontrolisanih, za šest ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo su, tokom proteklog vikenda, izrečene novčane sankcije od 12.000 KM, a u postupku inspekcijskih kontrola poštivanja radnog vremena i uspostavljanja i provođenja higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja korona virusa. Uz pratnju Specijalne jedinice za podršku MUP-a KS četiri tima sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS kontrolisali su ugostitelje na području sarajevskih općina Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Stari Grad i Centar.

04.09.2020

Rukovodeći se donesenim preporukama i smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS, a s krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica, kantonalni sanitarni inspektori počeli su provoditi preventivne kontrole poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera u školskim i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
 

08.08.2020

U nastavku intenzivnih inspekcijskih nadzora, koji imaju za cilj unaprjeđenje sistema borbe protiv epidemije korona virusa u Kantonu Sarajevo, pet timova sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspkcijske poslove je sinoć, uz asistenciju Specijalne jedinice MUP-a KS, proveli nadzore nad poštivanjem higijensko-epidemiloških mjera u ugostiteljskim objektima i poštivanjem radnog vremena do 23:00 sata.

07.08.2020

Nakon što je juče klix.ba objavio Apel Naše stranke u kojem se navodi da "broj novozaraženih osoba virusom COVID-19 u Kantonu Sarajevo konstantno raste, a istovremeno, direktorima i direktoricama domova zdravlja Kantonalna uprava za inspekcijske poslove šalje dopis u kojem dijelu medicinskih radnika i radnica zabranjuje da se javljaju na telefon", smtrajući da su građani uskraćeni za pojašnjenje i tačnu informaciju u vezi iznesenih navoda, ističemo sljedeće:
 

05.08.2020

Nakon što je na jučer održanom sastanku u organizaciji premijera Kantona Sarajevo, na kojem su pored ostalih relevantnih predstavnika FBiH i KS prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, od inspekcijskih organa zatražene pojačane kontrole i strožije sankcionisanje prekršilaca, Inspektorat sanitarne,zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu će cijeneći procjene struke, a usljed rapidnog rasta broja zaraženih i umrlih u KS, dosadašnje, prvenstveno preventivno i korektivno djelovanje (upozorenja, ukazivanje subjektima nadzora na obavezu poštivanja propisa

03.08.2020

U saradnji sa pripadnicima Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova KS sanitarni inspektori su tokom bajramskih praznika vršili kontrole radnog vremena i primjene higijensko-epidemiloških mjera u ugostiteljskim objektima na području KS. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su djelovali donošenjem tri rješenja o zabrani rada, a izdali su i dva prekršajna naloga u iznosu od 4.000 KM, podnijeli jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, te donijeli četiri rješenja sa korektivnim mjerama.

30.07.2020

U povodu nastupajućih dana Kurban - bajrama, jednog od dva najznačajnija islamska praznika, Uprava, inspketori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS svim muslimanima u Kantonu Sarajevo, Bosni i Hercegovini i svijetu, upućuju iskrene bajramske čestitke sa željom da predstojeće dane provedu u dobom zdravlju, sreći, zadovoljstvu i blagostanju.

    Bajram šerif mubarek olsun!

24.07.2020

Na osnovu anonimne prijave građana juče upućene Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, a koja se odnosila na radove u koritu rijeke Tilave (od MZ Donji Kotorac do džamije Butmir), odnosno na preusmjeravanje vode iz korita Tilave u Malu Tilavu, kantonalni vodni inspektor je odmah po dobijanju iste izvršio kontrolu na navedenoj lokaciji.

06.07.2020

Donošenje nove naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS znači nastavak pojačanih inspekcijskih aktivnosti, s obzirom da kada je riječ o mjerama čiju primjenu mi nadzorujemo, bitnijih promjena u odnosu na prethodno donesene naredbe Federalnog štaba Ministarstva zdravstva nije bilo.