Aktivnosti

21.02.2021
Restoran Bosna u momentu dolaska inspektora

Nakon što je prošle sedmice zatvoren i sankcionisan restoran "Bistra voda" u Vogošći radi više od 200 gostiju u objektu, ovog vikenda inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Porezne uprave FBiH iz istog razloga sankcionisali su i restoran "Bosna" na Ilidži, gdje je u momentu kontrole boravilo 205 osoba. Sanitarni inspektori su u skladu sa svojim ovlaštenjima izrekli novčane sankcije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, dok su poreski inspektori radi kršenja propisa iz njihove nadležnosti zapečatili taj objekat.

02.02.2021

Imajući u vidu još uvijek nepovoljnu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS ulaže dodatne napore na prevenciji širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID 19. Tako je u danima vikenda izvršeno 30 timskih inspekcijskih nadzora sanitarnih, tržišno-turističkih i inspektora rada u saradnji sa Jedinicom za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.
 

15.01.2021

Postupajući po prijavi policije, na okolnosti napuštanja i zanemarivanja većeg broja životinja (konja) nepoznatog vlasnika, kantonalni veterinarski inspektori su izlaskom na teren jučer u posljepodnevnim satima na području Vogošće, po pronalsku životinja odredili mjere privremenog oduzimanja i osiguranja smještaja za sedam zatečenih konja, što je odmah i izvršeno pod nadzorom veterinarskih inspektora.

29.12.2020

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović sa saradnicima, glavnom inspektoricom Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu Amelom Babić i inspektorom Emirom Brljakom, danas su organizovali radni sastanak sa načelnikom Sektora uniformisane policije MUP-a KS Džaferom Hrvatom, načelnikom Sektora za policijsku podršku Muhamedom Hasanovićem i višim inspektorom Jasminom Sipovićem.

27.11.2020

Planske aktivnosti kantonalnih sanitarnih inspektora u KS danas su isključivo usmjerene na kontrole poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, posebno u velikim trgovačkim centrima na području KS, a u skladu sa najavljenim vikendom velikih akcijskih prodaja.
 

27.11.2020

Pojačanim inspekcijskim kontrolama inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom državnog praznika, Dana državnosti BiH, bilo je obuhvaćeno 408 poslovnih jedinica kod čijih je poslodavaca tog dana radilo ukupno 3.477 radnika.

24.11.2020

Svim građanima Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine čestitamo predstojeći državni praznik- DAN DRŽAVNOSTI naše zemlje.  Tog dana prisjećamo se  veoma značajnog 25. novembra 1943. godine kad je održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu  na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH, odnosno dana kada su potvrđene njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

20.11.2020

U skladu sa odredbama Zakona o radu, koji ne zabranjuje rad u vrijeme praznika već propisuje da radnik koji tog dana radi ima pravo na povećanu plaću za rad, kantonalni inspektori rada će tokom predstojećeg državnog praznika - Dana državnosti BiH vršiti pojačane inspekcijske nazore kod onih poslodavaca kojima će 25.novembar biti radni dan.

19.11.2020

Posljednjih dana Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS svakodnevno se, telefonskim putem i neposrednim dolaskom u prostorije Uprave, obraća veliki broj naših sugrađana, među kojima i izliječenih od COVID-a 19, a koji od inspekcijskih organa naknadno zahtjevaju izdvanje rješenja o samoizolaciji.

15.11.2020

Timovi sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom dana, prema do sada obrađenim podacima, obišli 121 biračko mjesto na području Kantona Sarajevo s ciljem praćenja načina odvijanja izbornog procesa na Lokalnim izborima 2020.godine u uslovima epidemije COVID-a 19. Kako je utvrđeno, propsiane higijesnko-epidemiološke mjere uglavnom su ispoštovane, uz nekoliko izuzetaka koje se odnose na nedostatak dezinfekcinog sredstva u dva slučaja, dezobarijera u tri slučaja, dok je nepoštivanje fizičke distance evidentirano na dva mjesta.
 

14.11.2020

Tokom sutrašnjeg izbornog dana timovi sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS pratiće odvijanje izbornog procesa na Lokalnim izborima 2020.godine u uslovima epidemije COVID-a 19 na području svih devet općina Kantona Sarajevo. U tom smilsu ostvarena je saradnja i sa pripadnicima MUP-a KS koji će po službenoj dužnosti  biti raspoređeni na biračkim mjestima, te u slučaju eventualnih nepridržavanja  higijesnko-epidemioloških mjera o tome obavijestiti inspekcijske organe, kako bi pravovremeno poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

05.11.2020

Od mjeseca jula veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo sve raspoložive kapacitete je usmjerila na provođenje programa kontrole i monitoringa zaraznih bolesti životinja od značaja za javno zdravstvo, uključujući i bolesti koje se prenose hranom kao što su salmonele i kampilobakterije.

03.11.2020

Radi objavljenog saopštenja Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da se određeni broj njihovih članica požalio na postupanje kantonalnih sanitarnih inspekcija u KS, koji “odbijaju izdavati rješenja o samoizolaciji osobama koje su pozitivne na koronavirus ili su bile u direktnom kontaktu sa zaraženim osobama, upućujući ih kod ljekara da otvore redovno bolovanje”, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS daje sljedeće obavještenje:
 

03.11.2020

U posljednjih 15 dana, uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS, veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provode usmjerene inspekcijske nadzore u kojima vrše provjeru uslova za transport proizvoda i sirovina životinjskog porijekla, kao i uslova za prijevoz živih životinja. Nadzorima veterinarskih inspektora do sada je obuhvaćen 71 subjekat u poslovanju, od čega su nepravilnosti utvrđene kod njih 18 ili oko 25% .

30.10.2020

U JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” od 315 raspoloživih kreveta, 97 je obezbijeđeno za COVID oboljele s lakšom i srednje teškom kliničkom slikom čime je u postupku danas hitno provedenog inspekcijskog nadzora, kantonalni zdravstveni inspektor konstatovao da je ta ustanova 30% bolničkih kapaciteta obezbijedila za liječenje tih pacijenata.
 

26.10.2020

 
Teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2), koji uzrokuje COVID-19, postao je globalna prijetnja javnom zdravlju.
Od proglašenja pandemije inspektori Kantonalne uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo vršeći kontrole provođenja naredbi kriznih štabova i propisanih higijensko-epidemioloških mjera izvršili su ok 10.300 inspekcijskih nadzora kod privrednih subjekata na području Kantona Sarajevo.
 

25.10.2020

Eklatantan primjer kršenja naredbi kriznih štabova i propisanih higijesnko-epidemioloških mjera zabilježen je sinoć nakon 23:00 sata u ugostiteljskom objektu Bosna na Ilidži, u kojem je u momentu dolaska kantonalnih sanitarnih, tržišno-turističkih inspektora i policije boravilo oko 150 gostiju. Osim što je broj prisutnih osoba u restoranu bio četiri puta veći od propisanog, kao i rada izvan 23:00 sata, inspekcijskim nadzorom između ostalog je utvrđeno i nepoštivanje propisane distance između stolova i osoba, a nije bila osigurana ni dovoljna količina dezinfekcionih sredstava.

19.10.2020

Kako je bilo i najavljeno pojačane inspekcijske kontrole u vozilima javnog gradskog saobraćaja, koje se realiziraju u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS počele su jutros. Subjekti inspekcijskog nadzora su prijevoznici kao pravna lica, ali i putnici. Do sada je kontrolisano oko 1000 putnika i 18 vozila (autobusa, tramvaja, trolejbusa). Evidentirano je da su svi vozači i putnici u momentu nadzora nosili maske, ali se ne poštuje propisana fizička distanca od 1 m, jer je u vozilima veći broj putnika.

16.10.2020

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u ovom periodu, kao i prethodnih godina, u okviru planiranih aktivnosti provodi intenzivirane kontrole provođenja mjera predviđenih Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Kontrole se vrše iz nadležnosti pet kantonalnih inspekcija, odnosno inspekcije zaštite okoliša, komunalne, urbanističko-građevinske, te tržno-turističke i saobraćajne inspekcije. Iako pojačani nadzori imaju za cilj preventivno djelovanje, u zavisnosti od okolnosti isti mogu biti i represivni.

16.10.2020

Zbog potencijalne opasnosti od zaraze kantonalni sanitarni inspektori će u toku naredne sedmice vršiti pojačane inspekcijske nadzore u vozilima javnog gradskog saobraćaja Centrotrans-a i GRAS-a, koji će se realizirati u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS. Tom prilikom subjekti inspekcijskog nadzora će biti prijevoznici kao pravna lica, kao i putnici.