Aktivnosti

29.12.2017

Sretnu i uspješnu 2018.godinu žele Vam Uprava, inspketori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

29.12.2017

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vrše stalne nadzore nad radom ugostiteljskih objektata koji pružaju usluge smještaja u Kantonu Sarajevo. Inspekcijski timovi su na terenu svakodnevno prisutni u dvije smjene, a tako je i u ovom prednovogodišnjem periodu. Kontrole se provode sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse, s tim da se izvještaji o provedenim nadzorima dostavljaju dva puta mjesečno Ministarstvu privrede KS i Turističkoj zajednici KS.

29.12.2017

Kantonalni inspektori, nadležni za kontrolu provođenja Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS su još početkom septembra 2017.godine intenzivirali inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvalitete zraka u glavnom gradu BiH.
Shodno odredbama navedene odluke inspekcijske nadzore provode kantonalni inspektori zaštite okoliša, komunalni, urbanističko-građevinski, tržišno-turistički i saobraćajni inspektori, svako iz svoje nadležnosti.

21.12.2017

U postupku inspekcijskog nadzora zdravstveno-higijenske ispravnosti proizvoda animalnog porijekla u prometu i proizvodnji pet kantonalnih veterinarskih inspektora juče (srijeda 20. decembra 2017. godine) su na gradskoj tržnici "Markale" na laboratorijsku analizu uzeli 108 uzoraka suhomesnatih proizvoda (suho meso i sudžuk), mliječnih proizvoda (kiselo mlijeko, pavlaka, sir i kajmak), kao i briseva radnih površina, ambalaže i ruku trgovaca.

05.12.2017

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS napominje sva pravna i fizička lica da su, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega, te posipanje površina. Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

24.11.2017

Do novembra 2017.godine veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, stavili su van prometa i upotrebe, te naložili neškodljivo uništenje ukupno 37.118 kg sirovina i proizvoda životinjskog porijekla, koji su ocijenjeni zdravstveno neispravnim. Osim toga, zbog prisutnosti salmonela naložen je povrat 68.680 kg sirovina, porijeklom iz uvoza, čiji je dalji promet i upotreba zabranjena.

17.11.2017

Kantonalni inspektori tri inspektorata Uprave za inspekcijske poslove KS su u toku desetog mjeseca ove godine izvršili ukupno 725 kontrola, te radi utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora, koji svoje poslovanje nisu uskladili sa zakonom, izdali 252 prekršajna naloga u iznosu od 247.375 KM, te 50 upravnih mjera-rješenja.

13.11.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom protekla tri mjeseca izvršili inspekcijski nadzor nad radom 11 putnučkih agencija i 114 subjekta koji pružaju usluge smještaja u Kantonu Sarajevo, sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse.

09.11.2017

U vezi sa navodima Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u kojem se, imeđu ostalog, navodi da studenti Medicinskog fakulteta UNSA više nemaju "pravo glasa" na tom fakultetu, jer nisu članovi Nastavno-naučnog vijeća (NNV), što je kako navode "posljedica odluke kantonalnog inspektora za visoko obrazovanje koji je ukinuo član 2. Poslovnika o radu NNV-a, a radi njegovog usaglašavanja sa Zakonom o visokom obrazovanju KS", Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove daje sljedeće saopštenje:

02.11.2017

Kantonalni inspektori, nadležni za kontrolu provođenja Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS, početkom septembra 2017.godine intenzivirali su inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka u glavnom gradu BiH.
Shodno odredbama navedene odluke inspekcijske nadzore provode kantonalni inspektori zaštite okoliša, komunalni, urbanističko-građevinski, tržišno-turistički i saobraćajni inspektori, svako iz svoje nadležnosti.

20.10.2017

Sanitarni i inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u toku prošlog mjeseca, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, nastavili intenzivine inspkcijske nadzore kod subjekata koji posluju hranom, odnosno ugostiteljskih objekata, pekara, objekata brze hrane, slastičarni i trgovina registriranih u Kantonu Sarajevo.
Osim njih, inspektori su vršili nadzore i u obrtničkim radnjama, odnosno frizerskim i kozmetičkim salonima u smislu kontrole opšteg sanitarno-higijenskog stanja objekata, odnosno uređaja i opreme, te uposlenog osoblja.

13.10.2017

Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su i u toku septembra nastavili timske kontrole, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. U postupku 480 inspekcijskih nadzora izdali su 146 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 142.653 KM. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:
-87 prekršajnih naloga zbog kršenja odredaba Zakona o radu FBiH;
-39 prekršajnih naloga zbog kršenja odredaba Zakona o fiskalnim sistemima FBiH;

10.10.2017

U toku mjeseca septembra ukupno 37 subjekata, od čega 31 koji pruža uslugu smještaja, te šest putničkih agencija, bili su predmet inspekcijskog nadzora kantonalnih tržišno-turističkih inspektora. Inspektori su vršili nadzore nad provođenjem oderdaba Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo.

Obračunata boravišna taksa kod kontrolisanih subjekata, za period koji je obuhvaćen kontrolom, iznosi 211.379 KM, od čega na račun Turističke zajednice KS nije uplaćeno 13.466 KM. .

02.10.2017

Inspektori tržišno-turističke inspekcije KUIP-a KS u sklopu aktivnosti koje obavljaju prema Akcionom planu na suzbijanju bespravnog prometa roba, kontinuirano i uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, vrše kontrole u prvoj i drugoj smjeni, uključujući i dane vikenda. Nadzori se provode oko prostora Tržnica-pijaca na svim frekventnim lokacijama i ulicama KS kao što su: M.M. Bašeskije, Ferhadija, Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, M.Kantardžića, lokaliteti pijaca Otoka, Ilidža, Ciglane, kao i pijaca Ilijaš,Vogošća, Hadžići i dr.

14.09.2017

U postupku pojačanih inspekcijskih kontrola, koje su posebno bile intenzivirane prije i za vrijeme održavanja 23.SFF-a, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u mjesecu augustu izvršili ukupno 1.389 kontrola, te radi utvrđenih nepravilnosti izdali 550 prekršajnih naloga u iznosu od 525.917 KM.

12.09.2017

Subjekti koji posluju hranom, odnosno ugostiteljski objekti, pekare, objekti brze hrane, kao i trgovine, bili su predmet ukupno 395 izvršenih inspekcijskih nadzroa koje su, na području KS u toku mjeseca augusta, izvršili sanitarni i inspektori za hranu KUIP-a. Zbog utvrđenih nepravilnosti, te kršenja zakonskih propisa iz nadležnosti navedenih inspekcija doneseno je 120 prekršajnih naloga u iznosu od 125.315,00 KM.

08.09.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo, kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom proteklog mjeseca izvršili inspekcijski nadzor nad radom 42 subjekta, koji pružaju usluge smještaja, sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse. Obračunata boravišna taksa kod navedenog broja subjekata, za period koji je obuhvaćen kontrolom, iznosi 175.201,00 KM, od čega na račun Turističke zajednice KS nije uplaćeno 7.428, 00 KM.

04.09.2017

Kantonalni veterinarski inspektor danas su se, s ciljem poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti i izricanja sankcija, obratili Četvrtoj policijskoj upravi MUP-a KS sa zahtjevom za dostavu podataka o legitimisanim osobama, koje su u dane Kurban bajrama nezakonito odlagale životinjski otpad u vodozaštitnoj zoni na području Sokolović-Kolonije. Predmet kontrole biće i imanja u užem području vodozaštitne zone, u vezi sa načinom odlaganja animalnog otpada, koji nastaje uzgojem i držanjem životinja, kao i pratećim postupcima.

31.08.2017

Mobilni tim kantonalnih tržišno-turističkih inspektora i Jedinice za podršku MUP-a KS je u drugoj polovini mjeseca augusta 2017.godine nastavio vršiti kontrole s ciljem suzbijanja neleaglnog prometa na cijelom području KS. U nelegalnoj prodaji su u navedenom periodu zatekli 41 osobu, te su za 11 njih izdali prekršajne naloge u iznosu od 3.300 KM, protiv 15 osoba pokrenuli prekršajni postupak pred nadležnim sudom, dok 15 osoba nije identificirano.

31.08.2017

Uprava, inspketori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS svim muslimanima Kantona Sarajevo, Bosne i Hercegovine i svijeta, upućuju iskrene čestitke u povodu nastupajućeg Kurban bajrama, sa željom da predstojeće dane provedu u sreći, zadovoljstvu i blagostanju, koje bajramski dani nose.

Bajram šerif mubarek olsun.