Aktivnosti

19.11.2020

Posljednjih dana Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS svakodnevno se, telefonskim putem i neposrednim dolaskom u prostorije Uprave, obraća veliki broj naših sugrađana, među kojima i izliječenih od COVID-a 19, a koji od inspekcijskih organa naknadno zahtjevaju izdvanje rješenja o samoizolaciji.

15.11.2020

Timovi sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom dana, prema do sada obrađenim podacima, obišli 121 biračko mjesto na području Kantona Sarajevo s ciljem praćenja načina odvijanja izbornog procesa na Lokalnim izborima 2020.godine u uslovima epidemije COVID-a 19. Kako je utvrđeno, propsiane higijesnko-epidemiološke mjere uglavnom su ispoštovane, uz nekoliko izuzetaka koje se odnose na nedostatak dezinfekcinog sredstva u dva slučaja, dezobarijera u tri slučaja, dok je nepoštivanje fizičke distance evidentirano na dva mjesta.
 

14.11.2020

Tokom sutrašnjeg izbornog dana timovi sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS pratiće odvijanje izbornog procesa na Lokalnim izborima 2020.godine u uslovima epidemije COVID-a 19 na području svih devet općina Kantona Sarajevo. U tom smilsu ostvarena je saradnja i sa pripadnicima MUP-a KS koji će po službenoj dužnosti  biti raspoređeni na biračkim mjestima, te u slučaju eventualnih nepridržavanja  higijesnko-epidemioloških mjera o tome obavijestiti inspekcijske organe, kako bi pravovremeno poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

05.11.2020

Od mjeseca jula veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo sve raspoložive kapacitete je usmjerila na provođenje programa kontrole i monitoringa zaraznih bolesti životinja od značaja za javno zdravstvo, uključujući i bolesti koje se prenose hranom kao što su salmonele i kampilobakterije.

03.11.2020

Radi objavljenog saopštenja Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da se određeni broj njihovih članica požalio na postupanje kantonalnih sanitarnih inspekcija u KS, koji “odbijaju izdavati rješenja o samoizolaciji osobama koje su pozitivne na koronavirus ili su bile u direktnom kontaktu sa zaraženim osobama, upućujući ih kod ljekara da otvore redovno bolovanje”, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS daje sljedeće obavještenje:
 

03.11.2020

U posljednjih 15 dana, uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS, veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provode usmjerene inspekcijske nadzore u kojima vrše provjeru uslova za transport proizvoda i sirovina životinjskog porijekla, kao i uslova za prijevoz živih životinja. Nadzorima veterinarskih inspektora do sada je obuhvaćen 71 subjekat u poslovanju, od čega su nepravilnosti utvrđene kod njih 18 ili oko 25% .

30.10.2020

U JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” od 315 raspoloživih kreveta, 97 je obezbijeđeno za COVID oboljele s lakšom i srednje teškom kliničkom slikom čime je u postupku danas hitno provedenog inspekcijskog nadzora, kantonalni zdravstveni inspektor konstatovao da je ta ustanova 30% bolničkih kapaciteta obezbijedila za liječenje tih pacijenata.
 

26.10.2020

 
Teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2), koji uzrokuje COVID-19, postao je globalna prijetnja javnom zdravlju.
Od proglašenja pandemije inspektori Kantonalne uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo vršeći kontrole provođenja naredbi kriznih štabova i propisanih higijensko-epidemioloških mjera izvršili su ok 10.300 inspekcijskih nadzora kod privrednih subjekata na području Kantona Sarajevo.
 

25.10.2020

Eklatantan primjer kršenja naredbi kriznih štabova i propisanih higijesnko-epidemioloških mjera zabilježen je sinoć nakon 23:00 sata u ugostiteljskom objektu Bosna na Ilidži, u kojem je u momentu dolaska kantonalnih sanitarnih, tržišno-turističkih inspektora i policije boravilo oko 150 gostiju. Osim što je broj prisutnih osoba u restoranu bio četiri puta veći od propisanog, kao i rada izvan 23:00 sata, inspekcijskim nadzorom između ostalog je utvrđeno i nepoštivanje propisane distance između stolova i osoba, a nije bila osigurana ni dovoljna količina dezinfekcionih sredstava.

19.10.2020

Kako je bilo i najavljeno pojačane inspekcijske kontrole u vozilima javnog gradskog saobraćaja, koje se realiziraju u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS počele su jutros. Subjekti inspekcijskog nadzora su prijevoznici kao pravna lica, ali i putnici. Do sada je kontrolisano oko 1000 putnika i 18 vozila (autobusa, tramvaja, trolejbusa). Evidentirano je da su svi vozači i putnici u momentu nadzora nosili maske, ali se ne poštuje propisana fizička distanca od 1 m, jer je u vozilima veći broj putnika.

16.10.2020

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u ovom periodu, kao i prethodnih godina, u okviru planiranih aktivnosti provodi intenzivirane kontrole provođenja mjera predviđenih Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Kontrole se vrše iz nadležnosti pet kantonalnih inspekcija, odnosno inspekcije zaštite okoliša, komunalne, urbanističko-građevinske, te tržno-turističke i saobraćajne inspekcije. Iako pojačani nadzori imaju za cilj preventivno djelovanje, u zavisnosti od okolnosti isti mogu biti i represivni.

16.10.2020

Zbog potencijalne opasnosti od zaraze kantonalni sanitarni inspektori će u toku naredne sedmice vršiti pojačane inspekcijske nadzore u vozilima javnog gradskog saobraćaja Centrotrans-a i GRAS-a, koji će se realizirati u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS. Tom prilikom subjekti inspekcijskog nadzora će biti prijevoznici kao pravna lica, kao i putnici.

14.10.2020

Predizborna kampanja za Lokalne izbore koji će se održati 15.novembra 2020.godine počinje sutra. Uzvši u obzir da je sastavni dio predizborne kampanje i javno oglašavanje političkih subjekata, s ciljem upoznavanja birača i javnosti sa programom i kandidatima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo poziva sve političke subjekte da se uzdrže od nepropisnog postavljanja plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa slikama kandidata, predizbornim sloganima i porukama.

08.10.2020

Nakon što su tokom prošlosedmičnih nadzora subjektima kontrole i fisklanim obveznicima inspektori kantonalne tržišno-turističke inspekcije izrekli novčane sankcije veće od 30.000 KM, radi evidentnog trenda porasta broja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će putem Inspektorata tržišno-turističke inspekcije u predstojećem periodu pojačati kontrole izdavanja fiskalnih računa na području Kantona Sarajevo.

06.10.2020

Kombinovani timovi sanitarnih i tržišno-turističkih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u prošloj sedmici, provodeći nadzore iz svoje nadležnosti u večernjim i noćnim satima, kontrolislali 25 ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo kojima su radi utvrđenih prekršaja izdali 36 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 65.000 KM, a jednom objektu zabranili rad zbog neposjedovanja odobrenja nadležnog organa. Nadzori su se i ovoga puta realizirali uz policijsku podršku službenika MUP-a KS na području općina Hadžići, Ilijaš, Ilidža, Centar i Stari Grad.

05.10.2020

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović i šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH Anel Bećirović danas su u prostorijama Uprave potpisali Memorandum o saradnji, kojim je definisan nastavak dobre saradnje između Predstavništva i Inspektorata veterinarske inspekcije, kao jedne od ključnih institucija u provođenju mjera humanog, zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa.

26.09.2020

U nastavku inspekcijskih kontrola poštivanja radnog vremena, te uspostavljanja i provođenja higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja korona virusa timovi sanitarnih, tržišno-turističkih  i inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS sinoć su, uz asistenciju Specijalne jedinice za podršku MUP-a KS, kontrolisali ugostitelje na području sarajevskih općina Vogošća, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

25.09.2020

Od proglašenja pandemije, kao i u periodu pogoršanja epidemiološke situacije u KS, sanitarni inspektori raspoređeni u dvije smjene, svakodnevno su vršili nadzore na terenu (uključujući i dane vikenda i rad u noćnim terminima), na području svih devet općina Kantona Sarajevo, a koji se odnose na kontrolu poštivanja naredbi donesenih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH i KS.

11.09.2020

Od početka nove školske godine u postupku preventivnih inspekcijskih kontrola poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera u školskim i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, kantonalni sanitarni inspektori izvršili su ukupno 85 inspekcijskih nadzora, od čega 80 u osnovnim školama i pet u predškolskim ustanovama KS.

07.09.2020

Od 14 kontrolisanih, za šest ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo su, tokom proteklog vikenda, izrečene novčane sankcije od 12.000 KM, a u postupku inspekcijskih kontrola poštivanja radnog vremena i uspostavljanja i provođenja higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja korona virusa. Uz pratnju Specijalne jedinice za podršku MUP-a KS četiri tima sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS kontrolisali su ugostitelje na području sarajevskih općina Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Stari Grad i Centar.