Aktivnosti

29.08.2017

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS posljednjih sedam dana intenzivirali su inspekcijske nadzore nad prometom sitne i krupne stoke na stočnoj pijaci u Bojniku. Prilikom usmjerenih nadzora inspektori, između ostalog, provjeravaju da li vlasnici posjeduju obavezno zdravstveno uvjerenje za životinje, koje izdaje nadležna veterinarska stanica, da li su životinje propisno obilježene ušnim markicama, kao i da li su tarnsportna vozila prije utovara dezinficirana.

03.08.2017

Nastavljajući aktivnosti suzbijanja bespravnog prometa roba na cijelom području Kantona Sarajevo, posebeno visokoackiznom robom, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, u drugoj polovini jula 2017.godine, oduzeli 1.180 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 36 kutija ručno pravljenih i pakovanih cigareta (20/1), te 11 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 grama.

02.08.2017

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske posove KS će, kako je i dogovoreno, svakodnevnim kontrolama uoči održavanja i tokom 23. Sarajevo Film Festivala, nastojati osigurati poštivanje zakonskih propisa na području KS.

27.07.2017

Budući da je turistička sezona u punom jeku, kantonalni saobraćajni inspektori i policijski službenici MUP-a KS će poduzeti dodatne mjere na suzbijanju nelegalnog taksi prijevoza u KS, što je zajednički dogovor resornog ministarstva, policijskih i inspekcijskih organa. Osim cjelodnevnih kontrola, saobraćajni inspektori će blagovremeno i u granicama svojih ovlaštenja dostavljati podatke Regulatornoj agenciji za komunikacije o eventualno utvrđenim zloupotrebama radioveze na području Kantona Sarajevo.

21.07.2017

Legionarska bolest pod određenim uslovima može nastati na svim mjestima gdje borave ljudi, iako se u svijetu najčešeće javlja u hotelima, gdje se prenosi putem potrošne tople vode. S obzirom da može prouzrokovati oboljenje kod većeg broja ljudi, Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu je, s ciljem edukativnog i preventivnog djelovanja, izradio bršuru pod nazivom "Preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske bolesti”.

18.07.2017

U sklopu planskih aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba na području Kantona Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom juna i prve polovine jula 2017.godine oduzeli 793 kutije cigarete različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 42 komada ručno pravljenih i pakovanih cigareta, te 59 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 i 300 grama.

14.07.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo, tržišno-turistički inspektori su u toku mjeseca juna 2017.godine izvršili inspekcijski nadzor nad radom 33 ugostiteljska objekta, koji pružaju usluge smještaja. Kontrole su vršene u dvije smjene (prijepodnevnoj i popodnevnoj), sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse. Obračunata boravišna taksa kod navedenog broja kontrolisanih subjekata od februara ove godine, kada je stupila na snagu Odluka o visini boravišne takse u KS, do momenta nadzora iznosi 81.075,98 KM.

12.07.2017

Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u toku juna izvršili ukupno 470 timskih kontrola, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Zbog utvrđenih nedostataka su izdali 204 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 119.803,00 KM, a donijeli su i po dva rješenja o zabrani rada ugostiteljskih objekata i otklanjanju utvrđenih nedostataka. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:
-113 prekršajnih naloga zbog kršenja odredaba Zakona o radu FBiH;

10.07.2017

Zbog neposjedovanja karte u vozilima javnog gradskog prijevoza, za prvih šest mjeseci 2017.godine, kantonalni saobraćajni inspektori su izdali 281 prekršajni nalog u iznosu od 14.050,00 KM. Prekršajni nalozi su izdati na osnovu 282 zapisnika koje su kontrolori KJKP "GRAS" u ovoj godini sačinili i dostavili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS na nadležni postupak, a od kojih je jedan bio nepotpun.

06.07.2017

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo juče su na 31.sjednici jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2016. godinu. U posmatranom izvještajnom periodu inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su izvršili ukupno 35.825 inspekcijskih nadzora što je, u odnosu na broj planiranih inspekcijskih nadzora od 30.578, više za 17,16%.

13.06.2017

Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su u prvoj trećini mjeseca juna izvršili ukupno 240 timskih kontrola, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Zbog utvrđenih nedostataka su izdali 113 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 85.203,00 KM, a donijeli su i jedno rješenje o zabrani rada ugostiteljskog objekata, te jedno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:

08.06.2017

U posljednjih 15 dana mjeseca maja 2017.godine, kantonalni tržišno-turistički i inspektori rada izvršili su ukupno 240 timskih kontrola, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Zbog utvrđenih nedostataka su izdali 136 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 158.900,00 KM, a donijeli su i pet rješenja, od čega četiri o zabrani rada ugostiteljskih objekata i jedno o otklanjanju utvrđenih nedostataka. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:

05.06.2017

Kantonalna tržišno-turistička inspekcija je, u toku mjeseca maja, prilikom kontrole bespravnog prometa robe u KS oduzela 1.978 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 177 komada ručno pravljenih i pakovanih cigareta, te 5,5 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 grama.

02.06.2017

Svečanim polaganjem zakletve u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS od juče su zvanično počela sa radom tri kantonalna inspektora- dva kantonalna inspektora u stambenoj oblasti i jedan inspektor socijalne zaštite. Dva inspektora preuzeti su državni službenici iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a treći inspektor je i ranije obavljao poslove inspektora u stambenoj oblasti u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

12.05.2017

Veterinarski inspektori KUIP-a su u toku 2017.godine donijeli ukupno 129 rješenja, od kojih je najveći broj njih, odnosno 48 ili 37,21%, doneseno u cilju provedbe obaveznih mjera zaštite zdravlja životinja i kontrole zaraznih bolesti. U ovom inspektoratu primljeno je i obrađeno 26 prijava koje se odnose na sumnju ili pojavu zaraznih bolesti na području Kantona Sarajevo.

09.05.2017

Obavljajući pojačane inspekcijske nadzore, koje na području KS timski realiziraju tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, u posljednjih 20 dana izvršeno je ukupno 214 kontrola, a izdata su i 134 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 142.800,00 KM.

08.05.2017

Inspekcijskim nadzorima Kantonalne tržišno-turističke inspekcije, koji se na području Kantona Sarajevo vrše uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS u skladu sa akcionim planom suzbijanja bespravnog prometa roba, u proteklom mjesecu (od 01.aprila, do 02.maja 2017.godine) bilo je obuhvaćeno ukupno 40 osoba. Kontrole bespravnog prometa roba vršene su na svim frekventnim lokacijama i ulicama Kantona, kao i oko prostora tržnica-pijaca sa akcentom na prodaju akcizne robe, bez odobrenja mjerodavnog organa i dokumentacije o porijeklu.

04.05.2017

Kantonalni komunalni i tržišno-turistički inspektori juče su u prisustvu komunalnog inspektora Općine Centar, te komunalnih redara KJKP”Rad” i općinskog komunalnog redara, izvršili usmjereni inspekcijski nadzor u vezi sa događajem ispred ugostiteljske radnje “Raffaello”u sarajevskoj ulici Ćemaluša, za vijeme obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Inspekcijski nadzor pokrenut je po službenoj dužnosti, a za potrebe provođenja inspekcijskih radnji pribavljena je i službena zabilješka policijskih službenika MUP-a KS, sačinjena 1.maja oko 15:00 sati.

18.04.2017

S ciljem suzbijanja bespravnog prometa roba u nedjelju (16.aprila 2017.godine) na prostoru Autopijace u Sarajevu su izvršeni timski inspekcijski nadzori kantonalnih veterinarskih, tržišno-turističkih i inspektora za hranu. U interesu zaštite zdravlja potršača akcenat je stavljen na promet, prodaju, te pripremu i usluživanje hrane, prije svega lahkokvarljivih proizvoda životinjskog porijekla.

14.04.2017

U više od 100 inspekcijskih kontrola, koje se ovih dana intenzivno provode na području Kantona Sarajevo, s ciljem suzbijanja nelegalnog taksi i kombi prijevoza putnika, kantonalni saobraćajni inspektori su izdali 20 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 9.500 KM. Radi obavljanja nelegalnog prijevoza putnika kombi vozilima izdato je 14 prekršajnih naloga, dok je šest prekršajnih naloga izdato radi obavljanja taksi prijevoza, bez uključenog taksimetra.