Aktivnosti

25.07.2019

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS vrše pojačane inspekcijske nadzore nad provođenjem mjera zdravstvene zaštite životinja, koje su počeli krajem mjeseca aprila. Nadzorima su obuhvaćene farme malih i velikih preživara, prijevoznici i stočna pijaca, a u do sada izvršena 142 nadzora kontrolisnao je 85 farmi, 51 vozilo u kojem se vši prijevoz životinja, a izvršeno je i šest nadzora na stočnoj pijaci.
 

18.07.2019

U okviru realizacije Akcionog plana za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u provoj polovini jula 2019.godine zaplijenili robu bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu u vrijednosti od oko 4.500 KM. Radi se o količinama od 1.111 kutija cigareta u originalnom pakovanju, bez akciznih markica, te 1.500 grama rezanog duhana.

15.07.2019

Privredni subjekti i vlasnici ugostiteljskih objekata, ali i građani KS su 11. jula, kojeg je Vlada Federacije BiH proglasila Danom žalosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, dostojanstveno odali dužnu počast srebreničkim žrtvama i pokazali saosjećanje sa ožalošćenim porodicama. Tokom inspekcijskih kontrola na području Kantona Sarajevo nije evidentirano kršenje obaveze obilježavanja Dana žalosti, a dodajemo i da nismo imali ni jednu prijavu koja se na te okolnosti odnosi.
 

10.07.2019

Kako bi se građanima KS omogućile potpuno tačne i nedvosmislene informacije o kvaliteti vode koju piju, u toku jučerašnjeg dana, kantonalni inspektor za hranu je izvršo sveobuhvatni inspekcijski nadzor u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo i za potrebe laboratorijskih ispitivanja na prisustvo teških metala uzeo uzorke vode są pet lokaliteta.
 

10.07.2019

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS poziva sve privredne subjekte, vlasnike ugostiteljskih objekata i sve građane KS na poštivanje Odluke Vlade FBiH, kojom je 11.juli, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašen Danom žalosti na teritoriji Federacije Bosne Hercegovine.

04.07.2019

Sanitarni inspektori i inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, s ciljem zaštite zdravlja i života građana, kontinuirano prate provjeru zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Kantona Sarajevo koju redovno obavlja Zavod za javno zdravstvo KS. Naime, uposlenici Zavoda svakog mjeseca vrše uzorkovanje i osnovne analize vode iz sistema gradskog vodosnabdijevanja na mikrobiološku i fizičko-hemijsku ispravnost, a koje ne uključuju ispitivanje prisustva metala.

20.06.2019

Nakon obavijesti Agencije za sigurnost hrane BiH da su i na tržište BiH distribuirane bombone "Kiss me" sa okusom limuna, maline i crne ribizle, za koje je utvrđeno da sadrže previsok nivo Kvinolin žute boje (E 104) i Tartrazina (E 102), kantonalni inspektor za hranu je odmah poduzeo mjere iz svoje nadležnosti i izvršio inspekcijski nadzor kod pravnog lica Nexgen d.o.o. Sarajevo, kao distributera tog proizvoda za BiH. Uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je od dobavljača iz Hrvatske u BiH uvezeno ukupno 576 pakovanja navedenih bombona.

19.06.2019

Kantonalni inspektor za hranu je provodeći inspekcijski nadzor u sklopu Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH za 2019. godinu otkrio prisustvo pesticida Carbendazim u jabukama sorte Idared, proizvođača Ogi voće d.o.o. Gradiška i distributera AgroFructus d.o.o. Gradiška, berba 2018. godina, u količini dvostruko većoj od dozvoljene. Sporne jabuke otkrivene su u tržnim centrima Mercator BH d.o.o. i Konzumu d.o.o.

17.06.2019

U toku protekle sedmice Inspektorat saobraćajne i cestovne inpekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je uz asistenciju Granične policije BiH vršio pojačane inspekcijske nadzore prijevoza putnika kombi vozilima na području Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kontrolisano je više od 80 vozila i sačinjeno 36 zapisnika o inspekcijskom nadzoru na osnovu kojih će, radi utvrđenih prekršaja, biti izdata 34 prekršajna naloga u novčanom iznosu od oko 20.000,00 KM.
 

14.06.2019

Nadležni inspektorat Općine Vogošća, Ministarstvo privrede KS, kao i nekolicina građana sa područja Općine Vogošća, uputili su danas prijave kod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, koje se odnose na plavu boju rijeke Vogošće. Cijeneći navedene prijave prioritetnim direktor Uprave je iste po hitnom postupku proslijedio kantonalnom vodnom inspektoru koji je odmah stupio u kontakt sa kolegama iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Tom prilikom je upoznat da je isti u pratnji mobilne laboratorije već izašao na teren kako bi utvrdio uzroke onečišćenja rijeke.

13.05.2019

Inspektorat poljoprivredne,vodne i šumarske inspekcije poziva građane i pravne subjekte da na svojim imanjima, u vrtovima i voćnjacima, kao i površinama kojima upravljaju, već počnu sa aktivnostima uništavanja izuzetno alergene korovske biljke ambrozije. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog, šumskog, građevnog i vodnog zemljišta.

13.05.2019

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je u službi povećanja otvorenosti i jačanja povjerenja građana u rad javne uprave, otvorila mogućnost da se prijave iz nadležnost inspektorata koji djeluju u sastavu Uprave nakon 16:00 sati pa sve do 22:00 sata, kao i za dane vikenda i praznika, mogu uputiti i slanjem poruke putem vibera na broj:061 160-926.

13.05.2019

Tržišno-turistička inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je u proteklom periodu provodila usmjerene inspekcijske nadzore nad radom privrednih subjekata koji se bave uvozom i trgovinom predmeta od plemenitih metala.

10.05.2019

Kantonalni inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a juče je, odmah nakon prijema Smjernica Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, bez odlaganja donio rješenje pravnom licu ''SANJA CO'' d.o.o, kojem je naređena koloristička obrada devastirane fasade prizemlja i suterena na objektu "Halid dvor" na Marijin Dvoru. Inspektor će po službenoj dužnosti pratiti izvršenje rješenja.
 

07.05.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, kako je bilo i najavljeno, provodili su pojačane nadzore tokom oba dana prvomajskih praznika na području Kantona Sarajevo, dok su veterinarski inspektori sa kontrolama iz svoje nadležnosti počeli sedmicu ranije. Prioritetni cilj ovih aktivnosti bila je zaštita zdravlja građana, kao i sprečavanje svih oblika sive ekonomije i kršenja zakonskih propisa iz nadležnosti Uprave.
 

29.04.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske KS, svako iz svoje nadležnosti će, tokom 1. i 2.maja, provoditi pojačane inspekcijske nadzore na području Kantona Sarajevo, što je danas najavljeno na zajedničkoj konferenciji za novinare Vlade KS i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

24.04.2019

Realizirajući aktivnosti predviđene Akcionim planom za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od 1.marta do 20.aprila 2019.godine zaplijenili robu bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu u vrijednosti od oko 14.000, 00 KM. Od navedenog iznosa 10.000 KM se odnosi na cigarete, rezani i svježi duhan, dok se preostali iznos od 4.000 KM odnosi na odjeću, obuću, kućne potrepštine i ostale predmete opće upotrebe.

05.04.2019

Planom redovnih inspekcijskih nadzora Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu bile su obuhvaćene kantine osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

04.04.2019

U skladu sa akcionim planom, kojim su definisani zadaci, ciljevi i aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, svakodnevno su na terenu s ciljem suzbijanja bespravnog prometa.

27.03.2019

Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj Šestoj radnoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koji je zastupnicima prezentirao direktor Uprave Fahir Halilović.