Aktivnosti

29.04.2022

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom predstojećih prvomajskih,odnosno bajramskih praznika provoditi aktivnosti pojačanih nadzora nad radom poslodavaca u Kantonu Sarajevo u pogledu poštivanja prava radnika na uvećanje plaće za rad tokom praznika.

14.03.2022

Prema izvještaju Inspektorta tržišno-turističke inspekcije, tokom protekle sedmice (od 07.03.2022 do 13.3. 2022.godine) inspektori su provodeći nadzore nad prijenom Zakona o kontroli cijena, te odluka Vlade FBiH i Kantona Sarajevo o mjerama neposredne kontrole cijena, izvršili ukupno 95 inspekcijskih nadzora, te su radi utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena u ukupnom novčanom iznosu od 10.500 KM.
 

07.03.2022

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslov KS su tokom državnog praznika - Dana nezavisnosti BiH, vršili pojačane inspekcijske nazore, većinom kod poslodavaca koji se bave trgovinom i ugostiteljstvom, a osim njih nadzorima su bili obuhvaćeni i veći trgovački lanci, hipermarketi, kao i privatne ustanove socijalne zaštite.

01.03.2022

I ovog državnog praznika inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, s ciljem zaštite prava radnika koja proizilaze iz člana 76.Zakona o radu, provodiće danas, na Dan nezavisnosti BiH, pojačane inspekcijske kontrole poslodavaca u Kantonu Sarajevu kojima ovaj dan nije neradni.
 

28.02.2022

S ciljem zaštite interesa potršača u Kantonu Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori provode pojačane kontrole kretanja cijena na tržištu, u skladu sa odlukama Vlade Federacije BiH i Kantona Sarajevo o mjerama neposredne kontrole cijena u odnosu na propisane marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, kao i naftu i naftne derivate.
 

28.02.2022

Odgovarajući na referendumsko pitanje "Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine-Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?", više od 63 % punoljetnih građana Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasalo je, prije 30 godina, ZA nezavisnost Bosne i Hercegovine. Svake godine tog dana obilježava se i proslavlja nacionalni praznik, odnosno Dan nezavisnosti.
 

15.02.2022

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo Fahir Halilović i glavni inspektori devet inspektorata, te pomoćnici dva sektora, prezentirali su prošle sedmice Izvještaj o radu Uprave za 2021. godinu. Prilikom prezentacije, upriličene u prostorijama Uprave u Nedžarićima, istaknuto je da su uposlenici u toku prošle godine, uprkos izazovima u radu, posebno izazvanim pandemijom korona virusa, postigli zapažene rezultate.

14.02.2022

Na osnovu Knjige Evidencija Inspektorata prosvjetne inspekcije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koju vodi svaki prosvjetni inspektor proizilazi da su, u 2021.godini, kantonalni prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje izvršili ukupno 18 inspekcijskih nadzora (usmjerenih i kontrola izvršenja rješenja) na Univerzitetu u Sarajevu od kojih je svaki inspekcijski nadzor iniciran zahtjevima stranaka.

08.02.2022

Od početka godine sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su izvršili ukupno 420 inspekcijska nadzora na okolnosti poštivanja Naredbi Federalnog kriznog štaba ministarstva zdravstva i zaključaka Vlade KS a u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u Kantonu Sarajevo.
Za utvrđene nedostake izdato je 139 rješenja o otklanjanju nedostataka, pet rješenja o zabrani rada ugostiteljskim objektima, zbog grubog kršenja epidemioloških mjera, te 16 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 29.800,00 KM, pretežno ugostiteljskim obkjektima.

24.01.2022

U okviru službene kontrole usmjerene na zdravstvenu ispravnost sirovog mlijeka namijenjenog daljoj preradi, Veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je u protekla dva mjeseca utvrdila neusklađenost mlijeka kod 6 od 22 uzorka ili 27,27%, kod kojih je potvrđeno prisustvo aflatoksina M1 iznad maksimalno dozvoljenih količina od 0,05 μg/kg (mikrograma po kilogramu).

18.01.2022

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, s ciljem otkrivanja salmonela od značaja za javno zdravstvo, u posljednja dva mejseca proveli monitoring na devet farmi tovne peradi u Kantonu Sarajevo.

13.01.2022

Inspektori Inspketorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nastavljaju pojačane inspekcijske kontrole nad primjenom higijensko-epidemioloških mjera u Kantonu Sarajevo, s tim da se već od danas nadzori provode u odnosu na novodonesenu Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva kojom je, između ostalog, u zatvorenim prostorima dozvoljeno prisustvo maksimalno 30 osoba, a na otvorenom prostoru ne više od 100 ljudi.

06.01.2022

Pojačanim inspekcijskim nadzorima kantonalnih inspektora rada za dane novogodišnjih praznika, koji su Odlukom Vlade FBiH proglašeni neradnima, bilo je obuhvaćeno ukupno 35 poslodavaca, odnosno firmi u čijim je poslovnim jedinicama u postupku inspekcijskih kontrola evidentirano više od 3.500 radnika.

15.12.2021

U cilju unapređenja saradnje i jačanja operativno-tehničkih kapaciteta u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove danas je održan radno-konsultativni sastanak kojem su u ime FUZIP-a prisustvovali direktor te uprave Anis Ajdinović sa pomoćnicom Merimom Tanović, dok su Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS predstavljali direktor Fahir Halilović, pomoćnica direktora po ovlaštenju u Sektoru za stručne i zajedničke poslove Đemila Valjevčić, te stručni savjetnik za informatiku Katarina Velić.

06.12.2021

Tokom proteklog vikenda su nastavljeni timski inspekcijski nadzori kantonalnih sanitarnih i tržišno-turističkih inspketora nad radom ugostiteljskih objekata na području KS, a kojima su asistenicju pružali pripadnici Jedinice za podršku MUP-a KS. Zbog grubog kršenja higijensko-epidemioloških mjera privremena zabrana rada na period od 48 sati izrečena je ugostiteljskim objektima Tropisc i Taverna, dok je ugostiteljskom objektu Sloga privremena zabrana rada izrečena na period od osam dana.

29.11.2021

Tokom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS kontrolisali su 459 poslodavaca kojima je državni praznik bio radni dan, a kod kojih je 25.novembra 2021.godine radilo 3.932 radnika.

24.11.2021

25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH. Tada su potvrđene njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Najvažniji zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a je odluka kojom je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država, u kojoj će svi narodi imati ista prava.

23.11.2021

U skladu sa odredbama Zakona o radu, koji ne zabranjuje rad u vrijeme praznika već propisuje da radnik koji tog dana radi ima pravo na povećanu plaću za rad, kantonalni inspektori rada će tokom predstojećeg državnog praznika - Dana državnosti BiH vršiti pojačane inspekcijske nazore kod onih poslodavaca kojima će četvrtak, 25.novembar biti radni dan.

19.11.2021

Na inicijativu direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahira Halilovića, glavni inspektor Tehničke inspekcije Kemal Bošnjaković, zajedno sa termoenergetskim i elektroenergetskim inspektorima obišao je danas firmu Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo kako, bi sagledali situaciju prouzrokovanu nedavnim poplavama, koje su prouzokovale zaustavljene proizvodnje medicinskog kisika, koji je izuzetno važan u terapiji i borbi protiv COVID-a 19.
 

15.11.2021

Inspekcijski nadzori u Specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji "Dr Halimić", "Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola Prim. dr Suad Rožajac" i Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Bejtović", pokrenuti zahtjevom Ministarstva zdravstva KS, a u cilju kontrole prostora, opreme, kadra i evidencija, nisu završni u petak, te su nastavljeni i danas, a po potrebi će biti i narednih dana.