Aktivnosti

24.07.2020

Na osnovu anonimne prijave građana juče upućene Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, a koja se odnosila na radove u koritu rijeke Tilave (od MZ Donji Kotorac do džamije Butmir), odnosno na preusmjeravanje vode iz korita Tilave u Malu Tilavu, kantonalni vodni inspektor je odmah po dobijanju iste izvršio kontrolu na navedenoj lokaciji.

06.07.2020

Donošenje nove naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS znači nastavak pojačanih inspekcijskih aktivnosti, s obzirom da kada je riječ o mjerama čiju primjenu mi nadzorujemo, bitnijih promjena u odnosu na prethodno donesene naredbe Federalnog štaba Ministarstva zdravstva nije bilo.

02.07.2020

Kantonalna uprava za inspekcije poslove KS najoštrije osuđuje verbalni i fizički napad na našeg uposlenika, kantonalnog tržišno-turističkog inspektora i to u periodu kada inspektori ove uprave ulažu maksimalne napore kako bi spriječili šetne posljedice po građane Kantona Sarajevo, uzrokovane pojavom korona virusa.
 

01.07.2020

 
Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do sada su u postupku pojačanih kontrola nad provođenjem i poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u vozilima javnog gradskog prijevoza izvršili 36 inspekcijskih nadzora.
Kontrolisana su 482 putnika, od kojih sedam putnika (1,45%) nije imalo masku, te su isti evidentirani i upozoreni na poštivanje te mjere, kao i nepoštivanje fizičke distance, koja je najčešći razlog za dosad izrečena upozorenja postupajućih inspektora.
 

26.06.2020

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo inicirana zaprimljenim predstavkama građana zbog nepoštivanja naredbi Kriznog štaba i preporuka Zavoda za javno zdravstvo u sredstvima javnog gradskog saobraćaja, tokom naredne sedmice će u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS izvršiti inspekcijske nadzore u vozilima javnog gradskog saobraćaja Centrotrans-a i GRAS-a.
 
Tom prilikom subjekti inspekcijskog nadzora će biti prijevoznici kao pravna lica, kao i putnici, koji se ne budu pridržavali preporučenih mjera.

11.06.2020

Težište svih inspekcijskih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom trajanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije koronavirusa bilo je usmjereno na sprečavanju nastanka štetnih posljedica po javno zdravlje u Kantonu Sarajevo.

05.05.2020

S ciljem zaštite zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo, te sprečavanja nastanka štetnih posljedica po javno zdravlje, sanitarni inspektori Kantonalane uprave za inspekcijske poslove KS će početkom sljedeće sedmice, u koordinaciji sa fedelanim inspektorima, vršiti pojačane provjere kod subjekata kojima je Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 29.4.2020. godine dozvoljen rad. (trgovine na veliko i malo koje vrše promet svih proizvoda, uslužne djelatnosti, mali obrti u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima).
 

29.04.2020

Inspektorat poljoprivredne,vodne i šumarske inspekcije poziva građane i pravne subjekte da na svojim imanjima, u vrtovima i voćnjacima, kao i površinama kojima upravljaju, već počnu sa aktivnostima uništavanja izuzetno alergene korovske biljke ambrozije. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog, šumskog, građevnog i vodnog zemljišta.

29.04.2020

I u uslovima aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom prvomajskih praznika pratiti rad poslodavaca u KS, s ciljem zaštite i ostvarivanja zakonom zagarantovanog prava radnika na uvećanje plaće za rad tokom praznika.
 

21.04.2020

Od stupanja na snagu Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kantonalni tržišno-turistički inspektori su do 20.4.2020.godine izvršili ukupno 294 inspekcijska nadzora u trgovinama na veliko i malo, kao i apotekama u Kantonu Sarajevo, od čega je 196 nadzora izvršeno po prijavama građana, dok je otalih 98 nadzora izvršeno u postupku redovnih inspekcijskih kontrola.

31.03.2020

Nakon što je Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, prenoseći preporuke Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), obavijestio javnost o ulozi i odgovornostima veterinarskih službi za vrijeme COVID-19 pandemije, ističući potrebu održavanja  kontinuiteta u oblasti sigurnosti hrane, prevencije bolesti i upravljanju hitnim situacijama u cijeloj zemlji, Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, prethodnih dana počeo je aktivnosti inspekcijskih kontrola nad provođenjem mjera zdravstvene zaštite pčela na pčelinjacima u Kantonu Sara

31.03.2020

S obzirom na veliki broj upita i telefonskih poziva osoba koje su u proteklom periodu, shodno rješenju sanitarnog inspketora bile u obavezi poštivati mjeru 14-to dnevne samoizolacije, precizirane rješenjem, ističemo da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ne izdaje tim osobama potvrde ni uvjerenja o isteku predviđenog roka. Kako je i poznato, poštivanje mjere samoizolacije svakodnevno prate poslicijski službenici, kojima se istovremeno prijavljuje i kršenje navedenih mjera.
 

25.03.2020

Kako je juče bilo najavljeno kantonalni tržišno-turistički inspektori danas su donijeli i uručili rješenje o privremenoj zabrani obavljanja trgovinske djelatnosti subjektu nadzora u ulici Ferhadija broj 11, do ispunjenja zakonom propisanih uslova. S ciljem zaštite potrošačkih interesa tržišno-turističi inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u redovnim i usmjerenim nadzorima svakodnevno prate kretanje cijena osnovnih životnih namirnica, proizvoda i higijenskih potrepština na tržištu Kantona Sarajevo, što će nastaviti i u predstojećem periodu.

22.03.2020

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, čiji je rad organizovan u dvije smjene, svakodnevno prate provođenje naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, na osnovu kojih je obustavljen rad svih prodajnih objekata u KS, osim onih koji su izuzeti Naredbom Federalnog štaba od 19.3.2020.godine. U redovnim i usmjerenim nadzorima, kantonalni inspektori na terenu provjeravaju i poštivanje naredbi koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata, ali i kozmetičkih i frizerskih salona, te sportskih i kulturnih objekata u KS.
 

18.03.2020

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od ranih jutarnjih sati na terenu provjeravaju poštivanje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata na području KS, ali i kozmetičkih i frizerskih salona, te sportskih i kulturnih objekata. Za sada možemo potvrditi da smo tokom dana imali nekoliko prijava građana u vezi sa kršenjem navedene naredbe, koje su se u momentu nadzora pokazale neosnovanim, s obzirom da su prijavljeni subjekti nadzora u tržnim centrima SCC, Importane i Alta bili zatvoreni.

17.03.2020

U uslovima pojačanih epidemioloških mjera radi suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), te sprečavanje nastanka štetnih posljedica, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS poziva sva pravna, fizička lica i građane da korospodenciju i kontakt sa Upravom mogu ostvariti putem službenih telefona i faxa (569-890, 770-151), telefona za prijave građana:770-156, E-maila:kuip@kuip.ks.gov.ba, te viber broja: 061 160 926.
 

16.03.2020

Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potršača u Kantonu Sarajevo, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, s obzirom na aktuelnu situaciju, aktivnosti inspekcijskih nadzora usmjerili na kontrolu kretanja cijena na tržištu, koje shodno odluci Vlade FBiH trebaju ostati na istoj razini, kakve su bile i 05.marta 2020.godine.
Pozivamo građane da sve eventualno uočene nepravilnosti u Kantonu Sarajevo prijave nadležnim inspekicjskim organima, na sljedeće načine:

28.02.2020

Odgovarajući na referendumsko pitanje "Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine-Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?", više od 63 % punoljetnih građana Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasalo je, prije 28 godina, ZA nezavisnost Bosne i Hercegovine. Svake godine tog dana obilježava se i proslavlja nacionalni praznik, odnosno Dan nezavisnosti.
 

21.02.2020

Postupajući po prijavi MZ Betanija-Šip, na okolnosti napuštanja i zanemarivanja životinje (konja) nepoznatog vlasnika, koji je primjećen u naselju Kromolj, kantonalni veterinarski inspektor je izlaskom na teren i pronalaskom životinje u ulici Kromolj do broja 73, odredio mjere oduzimanja križanca muškog spola, starosti između sedam i osam godina. Životinja je premještena na odgovarajuće mjesto u pogledu smještaja, ishrane i njege, gdje joj se pod nadzorom postupajućeg veterinarskog inspektora provode dalje mjere, odnosno propisane kliničke i dijagnostičke pretrage .

20.02.2020

Vodni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS još juče je, odmah nakon dobijenih saznanja, izvršio inspekcijski nadzor na okolnosti ponovnog onečišćenja rijeke Dobrinje. U prisustvu policijskih službenika MUP-a KS postupajući inspektor je obišao cijeli vodotok rijeke do entitetske granice, te je utvrdio da zagađenje dolazi s područja drugog entiteta, kao i da se radi o zagađenju materijom koja izgledom i mirisom podsjeća na naftne derivate ili Nitro razrjeđivač, što je bio slučaj i krajem decembra 2019.godine.