Aktivnosti

24.11.2021

25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH. Tada su potvrđene njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Najvažniji zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a je odluka kojom je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država, u kojoj će svi narodi imati ista prava.

23.11.2021

U skladu sa odredbama Zakona o radu, koji ne zabranjuje rad u vrijeme praznika već propisuje da radnik koji tog dana radi ima pravo na povećanu plaću za rad, kantonalni inspektori rada će tokom predstojećeg državnog praznika - Dana državnosti BiH vršiti pojačane inspekcijske nazore kod onih poslodavaca kojima će četvrtak, 25.novembar biti radni dan.

19.11.2021

Na inicijativu direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahira Halilovića, glavni inspektor Tehničke inspekcije Kemal Bošnjaković, zajedno sa termoenergetskim i elektroenergetskim inspektorima obišao je danas firmu Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo kako, bi sagledali situaciju prouzrokovanu nedavnim poplavama, koje su prouzokovale zaustavljene proizvodnje medicinskog kisika, koji je izuzetno važan u terapiji i borbi protiv COVID-a 19.
 

15.11.2021

Inspekcijski nadzori u Specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji "Dr Halimić", "Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola Prim. dr Suad Rožajac" i Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Bejtović", pokrenuti zahtjevom Ministarstva zdravstva KS, a u cilju kontrole prostora, opreme, kadra i evidencija, nisu završni u petak, te su nastavljeni i danas, a po potrebi će biti i narednih dana.
 

12.11.2021

Kantonalni zdravstveni inspektor po dobijenim saznanjima iz medija i zahtjeva, koji je i službenim putem dostavljen Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS od strane Ministarstva zdravstva KS, pokrenuo je postupak inspekcijskog nadzora iz svoje nadležnosti u privatnim specijalističkim ordinacijama Halimić na Marijin Dvoru i Rožajac/Bejtović na Dobrinji, koje se nalaze na istoj adrsi.

08.11.2021

 
Postupajući po dobijenim zahtjevima poplavama pogođenih privrednih subjekata na području Općine Novi Grad Sarajevo, sanitarni inspketori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS se od ranih jutarnjih sati nalaze u njihovim skladištima životnih namirnica i predmeta opće upotrebe u Rajlovcu. Kako bi se spriječio svaki dalji promet higijensko neispravnim namirnicama i oštećenom robom, inspketori će utvrditi činjenično stanje, nakon čega će ista biti upućena na sanitarnu deponiju KJKP RAD radi higijenskog uništenja, koje će biti provedeno po Zakonom propisanoj proceduri.

25.10.2021

Zajedničkim sastankom u prostorijama Kantonalne uprave za inpekcijske poslove KS u Nedžarićima danas je počela trodnevna, radna, posjeta delegacija inspektorata rada iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, te kantonalnih inspektora rada i inspektora rada u oblasti zaštite na radu KUIP-a, kao domaćina.

27.09.2021

Izricanjem privremene mjere o zabrani rada ugostiteljskom objektu na Ilidži, u kojem je tokom proteklog vikenda zatečeno oko 300 gostiju bez poštivanja higijensko-epdemioloških mjera, sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS počeli su sa primjenom hitne mjere privremenog zatvaranja objekata u skladu sa novodonesenim dopunama Zakona o inspekcijama KS, koje su na snagu stupile u petak 24.septembra 2021.godine.
 

07.09.2021

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će u ovoj sedmici početi inspekcijske nadzore u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama, a sa krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica.

11.08.2021

Tokom održavanja 27. Sarajevo Film Festivala, u periodu od 13. do 20. augusta 2021. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je sačinila poseban Plan aktivnosti i organizacije timskih inspekcijskih nadzora čiji su nosioci sanitarni, tržišno-turistički i inspektori rada, koji će svako iz svoje nadležnosti, nadzore provoditi u redovnom radnom vremenu u prvoj smjeni, a nakon toga do 02:00 sata iza ponoći u drugoj smjeni.
 

30.07.2021

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, postupajući po pritužbi potrošača, koja se odnosila na prisustvo parazita u ribi oslić u maloprodaji, pokrenuli usmjereni inspekcijski nadzor u postupku kojeg je utvrđeno da je u promet na malo stavljena riba oslić, porijeklom iz Španije, bez glave i repa, vidno invadirana parazitima.

15.07.2021

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz policijski asistenciju vrše pojačane inspekcijske nadzore nad radom stočne pijace u Sarajevu, kao i kontrolu životinja u prijevozu, te proizvoda životinjskog porijekla na području Kantona Sarajevo.

06.07.2021

Iako su Zaključkom Vlade KS od 28. juna 2021. godine na području Kantona Sarajevo u primjeni naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministartva zdravstva od 16.06.2021. godine, usvojene na 270.sjednici Vlade FBiH, inspekcijski nadzor nad njihovom primjenom se i dalje provodi dinamikom kakva je bila i ranije.

29.06.2021

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je u proteklom periodu upućen veći broj prijava građana na pojavu žohara i zmija. Ovim putem podsjećamo građane i privredne subjekte da je shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđena mjera obavezne (preventivne) dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije čija je dinamika predviđena Pravilnikom o načinu izvođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

23.06.2021

Po saznanjima da je u Kantonu Sarajevo došlo do poskupljenja ulja, kao osnovne životne namirnice koja se nalazi na Listi proizvoda na koje se odnosi ograničenje marže u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine, više timova kantonalnih tržišno-turističkih inspektora provelo je kontrole poštivanje navedenih propisa u maloprodajnim objektima na području KS.

23.06.2021

Nakon dojave da se u krugu firme "Favorit BH" u sarajevskom naselju Stup izlila veća količina nitratne kiseline, na mjesto nezgode izašao je i tim inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji vrše nadzor iz svoje nadležnosti. U ovom trenutku inspekcijski nadzor i dalje traje, a za sada je najvažnije da u incidentnoj situaciji nema povrijeđenih, odnosno da je sanacija nastale štete u toku, te da nema daljih opasnosti po život i zdravlje okolnog stanovništva.

17.06.2021

U skladu sa početkom juna najavljenim aktivnostima, koje imaju za cilj pružanje podrške u radu privrednim subjektima i poslovnoj zajednici Kantona Sarajevo, na web stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo www.kuip.ks.gov.ba danas su objavljene liste provjera (tzv." check liste") koje su predmet svakodnevnih nadzora kantonalnih inspektora u poslovnim subjektima iz svih upravnih oblasti.
 

07.06.2021

Tokom protekle sedmice pojačanih inspekcijskih nadzora poštivanja propisanih naredbi Kriznog štaba Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva na području Kantona Sarajevo izvršeno je više od 100 inspekcijskih nadzora, od čega je samo tokom vikenda izvršeno 40 kontrola, koje su inspekcijski timovi sanitarne, tržišno-turističke i inspekcije rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provodili uz policijsku podršku MUP-a KS.
 

01.06.2021

U skladu sa trenutnom pandemijskom i ekonomskom situacijom koja je na veoma težak način pogodila privredu i druge segmente života naših sugrađana, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo poziva cijelu poslovnu zajednicu na poštivanje svih zakonskih odredaba koje mogu uticati na dalji rad poslovnih subjekata i njihovih uposlenika, ali i svih građana Kantona Sarajevo.
 

21.05.2021

Osvrčući se na izjave Adema Zalihića, direktora Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS Sarajevo, kojima se žali na “konstantne inspekcijske pritiske i posjete toj ustanovi", Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS s ciljem blagovremeog i istinitog informisanja koristi se prilikom da direktora Zalihića i zaintresiranu javnost upozna sa sljedećim činjenicama: