Aktivnosti

18.07.2017

U sklopu planskih aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba na području Kantona Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom juna i prve polovine jula 2017.godine oduzeli 793 kutije cigarete različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 42 komada ručno pravljenih i pakovanih cigareta, te 59 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 i 300 grama.

14.07.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo, tržišno-turistički inspektori su u toku mjeseca juna 2017.godine izvršili inspekcijski nadzor nad radom 33 ugostiteljska objekta, koji pružaju usluge smještaja. Kontrole su vršene u dvije smjene (prijepodnevnoj i popodnevnoj), sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse. Obračunata boravišna taksa kod navedenog broja kontrolisanih subjekata od februara ove godine, kada je stupila na snagu Odluka o visini boravišne takse u KS, do momenta nadzora iznosi 81.075,98 KM.

12.07.2017

Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u toku juna izvršili ukupno 470 timskih kontrola, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Zbog utvrđenih nedostataka su izdali 204 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 119.803,00 KM, a donijeli su i po dva rješenja o zabrani rada ugostiteljskih objekata i otklanjanju utvrđenih nedostataka. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:
-113 prekršajnih naloga zbog kršenja odredaba Zakona o radu FBiH;

10.07.2017

Zbog neposjedovanja karte u vozilima javnog gradskog prijevoza, za prvih šest mjeseci 2017.godine, kantonalni saobraćajni inspektori su izdali 281 prekršajni nalog u iznosu od 14.050,00 KM. Prekršajni nalozi su izdati na osnovu 282 zapisnika koje su kontrolori KJKP "GRAS" u ovoj godini sačinili i dostavili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS na nadležni postupak, a od kojih je jedan bio nepotpun.

06.07.2017

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo juče su na 31.sjednici jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2016. godinu. U posmatranom izvještajnom periodu inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su izvršili ukupno 35.825 inspekcijskih nadzora što je, u odnosu na broj planiranih inspekcijskih nadzora od 30.578, više za 17,16%.

13.06.2017

Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su u prvoj trećini mjeseca juna izvršili ukupno 240 timskih kontrola, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Zbog utvrđenih nedostataka su izdali 113 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 85.203,00 KM, a donijeli su i jedno rješenje o zabrani rada ugostiteljskog objekata, te jedno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:

08.06.2017

U posljednjih 15 dana mjeseca maja 2017.godine, kantonalni tržišno-turistički i inspektori rada izvršili su ukupno 240 timskih kontrola, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Zbog utvrđenih nedostataka su izdali 136 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 158.900,00 KM, a donijeli su i pet rješenja, od čega četiri o zabrani rada ugostiteljskih objekata i jedno o otklanjanju utvrđenih nedostataka. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:

05.06.2017

Kantonalna tržišno-turistička inspekcija je, u toku mjeseca maja, prilikom kontrole bespravnog prometa robe u KS oduzela 1.978 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 177 komada ručno pravljenih i pakovanih cigareta, te 5,5 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 grama.

02.06.2017

Svečanim polaganjem zakletve u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS od juče su zvanično počela sa radom tri kantonalna inspektora- dva kantonalna inspektora u stambenoj oblasti i jedan inspektor socijalne zaštite. Dva inspektora preuzeti su državni službenici iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a treći inspektor je i ranije obavljao poslove inspektora u stambenoj oblasti u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

12.05.2017

Veterinarski inspektori KUIP-a su u toku 2017.godine donijeli ukupno 129 rješenja, od kojih je najveći broj njih, odnosno 48 ili 37,21%, doneseno u cilju provedbe obaveznih mjera zaštite zdravlja životinja i kontrole zaraznih bolesti. U ovom inspektoratu primljeno je i obrađeno 26 prijava koje se odnose na sumnju ili pojavu zaraznih bolesti na području Kantona Sarajevo.

09.05.2017

Obavljajući pojačane inspekcijske nadzore, koje na području KS timski realiziraju tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, u posljednjih 20 dana izvršeno je ukupno 214 kontrola, a izdata su i 134 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 142.800,00 KM.

08.05.2017

Inspekcijskim nadzorima Kantonalne tržišno-turističke inspekcije, koji se na području Kantona Sarajevo vrše uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS u skladu sa akcionim planom suzbijanja bespravnog prometa roba, u proteklom mjesecu (od 01.aprila, do 02.maja 2017.godine) bilo je obuhvaćeno ukupno 40 osoba. Kontrole bespravnog prometa roba vršene su na svim frekventnim lokacijama i ulicama Kantona, kao i oko prostora tržnica-pijaca sa akcentom na prodaju akcizne robe, bez odobrenja mjerodavnog organa i dokumentacije o porijeklu.

04.05.2017

Kantonalni komunalni i tržišno-turistički inspektori juče su u prisustvu komunalnog inspektora Općine Centar, te komunalnih redara KJKP”Rad” i općinskog komunalnog redara, izvršili usmjereni inspekcijski nadzor u vezi sa događajem ispred ugostiteljske radnje “Raffaello”u sarajevskoj ulici Ćemaluša, za vijeme obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Inspekcijski nadzor pokrenut je po službenoj dužnosti, a za potrebe provođenja inspekcijskih radnji pribavljena je i službena zabilješka policijskih službenika MUP-a KS, sačinjena 1.maja oko 15:00 sati.

18.04.2017

S ciljem suzbijanja bespravnog prometa roba u nedjelju (16.aprila 2017.godine) na prostoru Autopijace u Sarajevu su izvršeni timski inspekcijski nadzori kantonalnih veterinarskih, tržišno-turističkih i inspektora za hranu. U interesu zaštite zdravlja potršača akcenat je stavljen na promet, prodaju, te pripremu i usluživanje hrane, prije svega lahkokvarljivih proizvoda životinjskog porijekla.

14.04.2017

U više od 100 inspekcijskih kontrola, koje se ovih dana intenzivno provode na području Kantona Sarajevo, s ciljem suzbijanja nelegalnog taksi i kombi prijevoza putnika, kantonalni saobraćajni inspektori su izdali 20 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 9.500 KM. Radi obavljanja nelegalnog prijevoza putnika kombi vozilima izdato je 14 prekršajnih naloga, dok je šest prekršajnih naloga izdato radi obavljanja taksi prijevoza, bez uključenog taksimetra.

10.04.2017

Saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS provodi akciju suzbijanja nelegalnog taksi i kombi prevoza putnika na lokalitetu Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Ovo je nastavak aktivnosti koje kontinuirano provode kantonalni saobraćajni inspektori, kako bi se spriječio rad nelegalnih prevoznika u Kantonu Sarajevo. Kontrolom su obuhvaćeni i registrirani taksi prevoznici, u dijelu korištenja taksimetra, te ostalih segmenata koje moraju ispunjavati u smislu Zakona o taksi prevozu u KS.

21.03.2017

U postupku laboratorijskog ispitivanja kod jednog divljeg labuda, čiji je leš u subotu (18.03.2017.godine) pronađen na području sarajevskog naselja Hrasnica, potvrđeno je prisustvo virusa visokopatogene influence ptica. Radi se o H5 podtipu virusa, a u toku je i dalje ispitivanje radi utvrđivanja N podtipa.

21.03.2017

Povodom Svjetskog dana zaštite šuma, koji se obilježava na današnji dan, Inspektorat poljoprivredne i šumarske inspekcije Kantonalane uprave za inspekcijske poslove KS podsjeća da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, na udaljenosti do 150 m Zakonom zabranjeno. Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo na mjestima određenim i obilježenim od strane Uprave za šumarstvo i vlasnika privatnih šuma, uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti.

16.03.2017

Rekreativno- zabavni centar “Pionirsku dolina”, koji je zbog pojave visokopatogene influence ptica po hitnom postupku zatvoren prije 17 dana, po odobrenju Inspektorata veterinarske inspekcije od sutra (17.marta.2017.godine) biće otvoren za posjetioce. Rješenje, kojim se odobrva otvaranje zoološkog vrta, predstavnicima KJKP “PARK” uručio je danas postupajući veterinarski inspektor, pod čijim su nadzorom tokom dana provedene i posljednje pripremne radnje i mjere za nesmetan nastavak rada sarajevskog zoološkog vrta.

13.03.2017

Početkom februara 2017.godine Sanitarna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izvršila je pojačanu kontrolu higijenskih uslova u vozilima javnog gradskog prevoza na području šest općina Kantona Sarajevo i to: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća. Kontrolom je bio obuhvaćen tramvajski, trolejbuski, kombi i autobuski saobraćaj, putnička stajališta, službe za održavanje i higijenu u javnom prevozu, te nadležne službe za provođenja opštih mjera u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti.