Aktivnosti

08.02.2022

Od početka godine sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su izvršili ukupno 420 inspekcijska nadzora na okolnosti poštivanja Naredbi Federalnog kriznog štaba ministarstva zdravstva i zaključaka Vlade KS a u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u Kantonu Sarajevo.
Za utvrđene nedostake izdato je 139 rješenja o otklanjanju nedostataka, pet rješenja o zabrani rada ugostiteljskim objektima, zbog grubog kršenja epidemioloških mjera, te 16 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 29.800,00 KM, pretežno ugostiteljskim obkjektima.

24.01.2022

U okviru službene kontrole usmjerene na zdravstvenu ispravnost sirovog mlijeka namijenjenog daljoj preradi, Veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je u protekla dva mjeseca utvrdila neusklađenost mlijeka kod 6 od 22 uzorka ili 27,27%, kod kojih je potvrđeno prisustvo aflatoksina M1 iznad maksimalno dozvoljenih količina od 0,05 μg/kg (mikrograma po kilogramu).

18.01.2022

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, s ciljem otkrivanja salmonela od značaja za javno zdravstvo, u posljednja dva mejseca proveli monitoring na devet farmi tovne peradi u Kantonu Sarajevo.

13.01.2022

Inspektori Inspketorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nastavljaju pojačane inspekcijske kontrole nad primjenom higijensko-epidemioloških mjera u Kantonu Sarajevo, s tim da se već od danas nadzori provode u odnosu na novodonesenu Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva kojom je, između ostalog, u zatvorenim prostorima dozvoljeno prisustvo maksimalno 30 osoba, a na otvorenom prostoru ne više od 100 ljudi.

06.01.2022

Pojačanim inspekcijskim nadzorima kantonalnih inspektora rada za dane novogodišnjih praznika, koji su Odlukom Vlade FBiH proglašeni neradnima, bilo je obuhvaćeno ukupno 35 poslodavaca, odnosno firmi u čijim je poslovnim jedinicama u postupku inspekcijskih kontrola evidentirano više od 3.500 radnika.

15.12.2021

U cilju unapređenja saradnje i jačanja operativno-tehničkih kapaciteta u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove danas je održan radno-konsultativni sastanak kojem su u ime FUZIP-a prisustvovali direktor te uprave Anis Ajdinović sa pomoćnicom Merimom Tanović, dok su Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS predstavljali direktor Fahir Halilović, pomoćnica direktora po ovlaštenju u Sektoru za stručne i zajedničke poslove Đemila Valjevčić, te stručni savjetnik za informatiku Katarina Velić.

06.12.2021

Tokom proteklog vikenda su nastavljeni timski inspekcijski nadzori kantonalnih sanitarnih i tržišno-turističkih inspketora nad radom ugostiteljskih objekata na području KS, a kojima su asistenicju pružali pripadnici Jedinice za podršku MUP-a KS. Zbog grubog kršenja higijensko-epidemioloških mjera privremena zabrana rada na period od 48 sati izrečena je ugostiteljskim objektima Tropisc i Taverna, dok je ugostiteljskom objektu Sloga privremena zabrana rada izrečena na period od osam dana.

29.11.2021

Tokom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS kontrolisali su 459 poslodavaca kojima je državni praznik bio radni dan, a kod kojih je 25.novembra 2021.godine radilo 3.932 radnika.

24.11.2021

25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH. Tada su potvrđene njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Najvažniji zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a je odluka kojom je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država, u kojoj će svi narodi imati ista prava.

23.11.2021

U skladu sa odredbama Zakona o radu, koji ne zabranjuje rad u vrijeme praznika već propisuje da radnik koji tog dana radi ima pravo na povećanu plaću za rad, kantonalni inspektori rada će tokom predstojećeg državnog praznika - Dana državnosti BiH vršiti pojačane inspekcijske nazore kod onih poslodavaca kojima će četvrtak, 25.novembar biti radni dan.

19.11.2021

Na inicijativu direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahira Halilovića, glavni inspektor Tehničke inspekcije Kemal Bošnjaković, zajedno sa termoenergetskim i elektroenergetskim inspektorima obišao je danas firmu Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo kako, bi sagledali situaciju prouzrokovanu nedavnim poplavama, koje su prouzokovale zaustavljene proizvodnje medicinskog kisika, koji je izuzetno važan u terapiji i borbi protiv COVID-a 19.
 

15.11.2021

Inspekcijski nadzori u Specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji "Dr Halimić", "Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola Prim. dr Suad Rožajac" i Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Bejtović", pokrenuti zahtjevom Ministarstva zdravstva KS, a u cilju kontrole prostora, opreme, kadra i evidencija, nisu završni u petak, te su nastavljeni i danas, a po potrebi će biti i narednih dana.
 

12.11.2021

Kantonalni zdravstveni inspektor po dobijenim saznanjima iz medija i zahtjeva, koji je i službenim putem dostavljen Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS od strane Ministarstva zdravstva KS, pokrenuo je postupak inspekcijskog nadzora iz svoje nadležnosti u privatnim specijalističkim ordinacijama Halimić na Marijin Dvoru i Rožajac/Bejtović na Dobrinji, koje se nalaze na istoj adrsi.

08.11.2021

 
Postupajući po dobijenim zahtjevima poplavama pogođenih privrednih subjekata na području Općine Novi Grad Sarajevo, sanitarni inspketori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS se od ranih jutarnjih sati nalaze u njihovim skladištima životnih namirnica i predmeta opće upotrebe u Rajlovcu. Kako bi se spriječio svaki dalji promet higijensko neispravnim namirnicama i oštećenom robom, inspketori će utvrditi činjenično stanje, nakon čega će ista biti upućena na sanitarnu deponiju KJKP RAD radi higijenskog uništenja, koje će biti provedeno po Zakonom propisanoj proceduri.

25.10.2021

Zajedničkim sastankom u prostorijama Kantonalne uprave za inpekcijske poslove KS u Nedžarićima danas je počela trodnevna, radna, posjeta delegacija inspektorata rada iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, te kantonalnih inspektora rada i inspektora rada u oblasti zaštite na radu KUIP-a, kao domaćina.

27.09.2021

Izricanjem privremene mjere o zabrani rada ugostiteljskom objektu na Ilidži, u kojem je tokom proteklog vikenda zatečeno oko 300 gostiju bez poštivanja higijensko-epdemioloških mjera, sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS počeli su sa primjenom hitne mjere privremenog zatvaranja objekata u skladu sa novodonesenim dopunama Zakona o inspekcijama KS, koje su na snagu stupile u petak 24.septembra 2021.godine.
 

07.09.2021

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će u ovoj sedmici početi inspekcijske nadzore u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama, a sa krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica.

11.08.2021

Tokom održavanja 27. Sarajevo Film Festivala, u periodu od 13. do 20. augusta 2021. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je sačinila poseban Plan aktivnosti i organizacije timskih inspekcijskih nadzora čiji su nosioci sanitarni, tržišno-turistički i inspektori rada, koji će svako iz svoje nadležnosti, nadzore provoditi u redovnom radnom vremenu u prvoj smjeni, a nakon toga do 02:00 sata iza ponoći u drugoj smjeni.
 

30.07.2021

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, postupajući po pritužbi potrošača, koja se odnosila na prisustvo parazita u ribi oslić u maloprodaji, pokrenuli usmjereni inspekcijski nadzor u postupku kojeg je utvrđeno da je u promet na malo stavljena riba oslić, porijeklom iz Španije, bez glave i repa, vidno invadirana parazitima.

15.07.2021

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz policijski asistenciju vrše pojačane inspekcijske nadzore nad radom stočne pijace u Sarajevu, kao i kontrolu životinja u prijevozu, te proizvoda životinjskog porijekla na području Kantona Sarajevo.