Aktivnosti

22.12.2016

Kontrola predškolskih i školskih ustanova, te studentskih domova u Kantonu Sarajevo, u protekla dva mjeseca, bila je predmet inspekcijskih kontrola sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Posebna pažnja posvećena je nadzoru nad radom kuhinja i kantina u ovim ustanovama, a pregledan je i određeni broj ugostiteljskih objekata koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini.

16.12.2016

Nakon dogovora o zajedničkoj saradnji na rješavanju problema nelegelane ulične prodaje u Kantonu Sarajevo od ove sedmice počela su sa radom dva mobilna tima koje čine Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i pripadnici Jedinice za podršku MUP-a KS.
Ovakvim načinom rada osigurano je svakodnevno prisustvo inspekcijskih i policijskih organa na cijeloj teritoriji Kantona Sarajevo, koji više puta u toku dana obilaze frekventne lokacije na kojima se obavlja nelegalna trgovina.

02.12.2016

U periodu od januara do kraja novembra 2016. godine prioritetna programska orjentacija Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije KUIP-a bila je usmjerena na vršenje cjelodnevnih inspekcijskih nadzora u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo. Zbog prirode inspekcijskih nadzora kontrolama su uvijek prisutni i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova KS, koji pružaju asistenciju inspektorima.

29.11.2016

U postupku pojačanih inspekcijskih nadzora na okolnosti zaštite šuma i sprečavanja bespravne sječe Šumarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je u toku mjeseca novembra privremeno oduzela bespravno posječene trupce, različitih klasa, u ukupnoj količini od 64 metra kubna. Radi utvrđenih kršenja Zakona o šumama KS inspektori su izdali 10 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 8.400,00 KM, dok su oduzetu robu predali Kantonalnom javnom preduzeću "Sarajevo-šume" doo Sarajevo, do okončanja postupka.

16.11.2016

U okviru pojačanih inspekcijskih nadzora, koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije i “rada na crno”, na području Kantona Sarajevo u prošloj sedmici izvršena su 84 inspekcijska nadzora inspektora tržišno-turističke i radne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. U tom periodu inspektori su izdali ukupno 51 prekršajni nalog u iznosu od 68.100,oo KM.

04.11.2016

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo organizovalo je 27.septembra 2016. godine sastanak sa predstavnicima nadležnih inspekcija KUIP-e i MUP-a na temu : Inspekcijski nadzor u kontekstu primjene nove Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 23/16).

01.11.2016

Bolest plavog jezika, u posljednja dva mjeseca, potvrđena je na 15 imanja na području Kantona Sarajevo i to kod ukupno 19 životinja, pretežno ovaca. Kod njih 54 evidentirano je prisustvo kliničkih znakova bolesti, radi čega je Inspektorat veterinarske inspekcije KUIP-a zatražio laboratorijsko ispitivanje krvi kod tih životinja. U posmatranom periodu evidentirano je 38 uginuća ovaca, dok smrtnost nije zabilježena kod goveda.

01.11.2016

Na području Kantona Sarjevo inspektori Kantonalne uprave za insekcijske poslove KS su prošle sedmice, a u postupku izvršenih 278 inspekcijskih kontrola, izdali ukupno 128 prekršajnih naloga u iznosu od 145.750, 00 KM.

Zbog kršenja Zakona o radu FBiH, odnonso 40 osoba zatečenih u “radu na crno”, izdato je 79 prekršajnih naloga, dok je zbog neizdavanja fiskalnih računa izdato 38 prekršajnih naloga, te 11 njih po osnovama dugih zakona iz nadležnosti Inspektorata tržišno-turističke inspekcije.

28.10.2016

Na osnovu dobijene E-mail prijave, koja se odnosila na problem najezde štakora u vogošćanskom naselju Hotonj, sanitarni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je u srijedu 26.oktobra 2016.godine izašao na teren, konstatovao činjenično stanje, te donio rješenje kojim je J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo naredio hitno provođenje interventne deratizacije ugroženog terena. Kontrolom izvršenja rješenjem naloženih mjera, koju je postupajući inspektor izvršio dan kasnije, konstatovano je da je naređena deratizacija provedena.

17.10.2016

U okviru pojačanih aktivnosti tržišno-turističkih i inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) na teritoriji Kantona Sarajevo, u periodu od 26.septembra do 16. oktobra 2016.godine, izvršeno je 785 inspekcijskih kontrola u postupku kojih je izdato ukupno 307 prekršajnih naloga u iznosu od 285. 700, oo KM.

14.10.2016

U okviru inspekcijskog nadzora nad prometom meda i drugih pčelinjih proizvoda prezentiranih na 14. internacionalnom Sajmu pčelarstva i pčelarske opreme – Dani pčelarstva – Bee fest održanom u periodu od 07. do 11. septembra 2016.godine na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, veterinarska inspekcija KUIP-a KS uzela je šest uzoraka za laboratorijsko ispitivanje.

03.10.2016

Politički subjekti koji su učestvovali na Lokalnim izborima 2016.godine pokazali su veći stepen odgovornosti prema okolišu i očuvanju komunalne čistoće u odnosu na sve dosadašnje izborne kampanje. Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od početka ove izborne kampanje do danas primio je i obradio 90 zapinika i službenih zabilješki sa fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja.

28.09.2016

Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od početka izborne kampanje za Lokalne izbore 2016.godine do danas primio je i obradio 44 zapinika i službene zabilješke sa fotografijama kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja. Na osnovu dostavljene dokumentacije inspektori su izdali 24 rješenja političkim subjektima, kojima je naređeno uklanjanje nepropisno postavljenih plakata na lokalitetima na kojima su prekršaji konstatovani.

22.09.2016

Pojačani inspekcijski nadzori, koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije i rada na crno, i dalje se provode na području Kantona Sarajevo. Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su, u periodu od 11.jula do 18.septembra 2016.godine, izvršili ukupno 1.758 timskih inspekcijskih nadzora. Na osnovu utvrđenog stanja izdali su 964 prekršajna naloga u iznosu od 1.040.651,00 KM, a otkrili su i 273 osobe u statusu “radnika na crno”.

20.09.2016

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS upućuje poziv stočarima sa područja Kantona Sarajevo da poduzmu opće mjere zaštite životinja od kataralne groznice, odnosno "bolesti plavog jezika”, kao i njenog širenja u slučaju pojave oboljenja. Uz napomenu da je prijavljivanje sumnje na bolest životinja zakonska obaveza, koja se treba izvršiti nadležnoj veterinarskoj ambulanti bez odlaganja, izdvajamo i opće mjere zaštite životinja koje uključuju:

08.09.2016

Povodom aktuelne kampanje za Lokalne izbore, koji će se održati 02.oktobra 2016.godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS očekuje da politički subjekti koji učestvuju na ovim izborima na zakonom previđen način upoznaju birače i javnost s njihovim programom i kandidatima. Sa aspekta nadležnosti Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije KUIP-a posebno je bitno da politički subjekti dosljedno primjenjuju zakonske propise, te da promotivni materijal postavljaju samo na ona mjesta koja su predviđena za plakatiranje i oglašavanje.

29.08.2016

U toku protekle sedmice tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su ukupno 266 inspekcijskih nadzora koji imaju za cilj sprečavanje sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Na osnovu utvrđenog stanja inspektori su izdali ukupno 153 prekršajna naloga u iznosu od 154.150,00 KM, a otkrili su i 51 osobu u statusu “radnika na crno”.

26.08.2016

Kantonalni veterinarski inspektori ovih dana rade na otkrivanju nelegalnih prodavača koji mlijeko i mliječne prozvode iz vlastite proizvodnje prodaju iz kombija i automobila po sarajevskim naseljima. Razlog za ove aktivnosti veterinarskih inspektora je prijava Zavoda za javno zdravstvo KS o nedavno evidentiranom slučaju oboljenja od bruceloze kod 68-godišnjakinje sa područja Općine Stari Grad. U postupku provođenja inspekcijskog nadzora na te okolnosti veterinarski inspektori su došli do saznanja da zaražena osoba nije bila u kontaktu sa životinjama osjetljivim na brucelozu.

23.08.2016

U okviru pojačanih aktivnosti tržišno-turističkih i inspektora rada KUIP-a na području Kantona Sarajevo protekle sedmice izvršeno je ukupno 212 kontrola prilikom kojih su, najčešće zbog neizdavanja fiskalnog računa i "rada na crno", izdata 133 prekršajna naloga u iznosu od 128.200, 00 KM. U izvršenim nadzorima zatečeno je i 39 neprijavljenih osoba, zbog čega su prekršajni nalozi izdati poslodavcima, kao i osobama angažovanim bez ugovora o radu.

17.08.2016

Uvažavajući jasno opredjeljenje Vlade KS u pogledu suzbijanja sive ekonomije i rada na crno u Kantonu Sarajevo, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Heni-Erduan Ćesir organizirao je juče, u prostorijama Uprave, radni sasatanak sa tržišno-turističkim i inspektorima rada, koji svakodnevno, u terminu od 08:00 do 02:00 sata, provode nadzore nad radom pravnih i fizičkih lica koja obavljaju ugostiteljsku, obrtničku, trgovačku ili uslužnu djelatnost.