Aktivnosti

24.12.2013

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS kantonalni inspektor zaštite okoliša provodi pojačne nadzore kod privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo, koji imaju veće kotlovnice. S obzirom na trenutno stanje, inspekcijske nadzore nad ovim okolnostima, a po ovlaštenju direktora, sada vrše i dva komunalna inspektora. Prioritet u nadzorima su firme koje su prestale koristiti plinske kotlovnice i počele koristiti čvrsto gorivo.

20.12.2013

Kantonalni tržišno-turistički, komunalni i veterinarski inspektori su, u periodu od 29.novembra do 12.decembra, provodili timske kontrole nad obavljanjem bespravnog prometa, koji se vrši na ulazima i izlazima objekata KJKP "Tržnice pijace" d.o.o. Nadzori su provedeni na području četiri gradske općine, kao i općinama Ilidža i Vogošća.

02.12.2013

Nakon završene konkursne procedure Agencije za državnu službu FBiH, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od 13.juna.2013. godine, danas su na posao stupila četiri nova saobraćajna inspektora, a od 16.ovog mjeseca sa radom će početi još jedan saobraćajni inspektor, što je ukupno devet inspektora pri Inspektoratu saobraćajne i cestovne inspekcije KUIP-a.

Novouposleni inspektori će najprije raditi u smjenama sa starijim kolegama, kako bi se upoznali sa načinom i sistemom rada, nakon čega će biti spremni inspektorski posao obavljati samostalno.

28.11.2013

Kantonalni saobraćajni inspektori u kapacitetu kojim raspolažu počev od 01.januara 2013. godine obavljaju pojačane inspekcijske nadzore u oblasti taxi i rent a car prijevoza. Pojačani inspekcijski nadzori podrazumijevaju rad samo četiri kantonalna saobraćajna inspektora od čega je jedan /1/ inspektor zbog problematike prisutne u oblasti javnog linijskog prijevoza obavljao isključivo inspekcijski nadzor u toj oblasti (KJKP "GRAS", "CENTROTRANS – Eurolines").

09.09.2013

Ispitivani uzorci dvije uginule vrane, koje su prošlog ponedjeljka predate na laboratorijsku analizu Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pozitivni su na prisustvo Virusa Zapadnog Nila. Ovo su pokazali rezultati laboratorijskih ispitivanja, koji su Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavljeni danas.

05.09.2013

Kantonalni veterinarski inspektor je u ponedjeljak 2.septembra 2013.godine primio dojavu uposlnika KJKP “GRAS” da se u krugu ove firme nalazi nekoliko uginulih vrana, te je odmah po dojavi izašao na lice mjesta. Kako je ustanovljeno, u krugu ove firme nalazilo se sedam uginulih vrana, od kojih je pet bilo u fazi raspadanja, dok su dvije ptice uginule nekolio sati prije uzimanja uzorka.

29.08.2013

Kantonalna veterinarski inspektori danas su na lokalitetu Otoke uz pomoć naših sugrađana pronašli nekoliko leševa vrana. Neke od njih nisu mogli poslužiti kao uzorak, s obzirom da su već bili u fazi raspadanja. Odsjeku za patologiju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na analizu su predate četiri uginule životinje, gdje će se izvšiti potrebne analize, koje bi trebale pokazati razlog uginuća ptica.

02.08.2013

 Zbog prisutne problematke na području Kantona Sarajevo, u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika - taxi prijevoza kao i sve intenzivnije pojave prijevoza za vlastite potrebe - iznajmljivanje vozila sa vozačem rentacar prijevoza,  smatramo potrebnim izvjestiti Vas o stanju na terenu, kao i aktivnostima koje je poduzela Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije - kantonalne saobraćajne inspekcije  u periodu od 01.01.2013. do 31.07.2013.godine.

18.07.2013

Saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nastaviće pojačane kontrole nelegalnog taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo, a u slučaju da u postupku inspekcijskog nadzora zateknu vozilo koje su ranije isključili iz saobraćaja primjenit će i mjeru privremenog oduzimanja vozila do konačne odluke suda.

09.07.2013

Predsjednik udruženja "Sarajevotaksi" Enver Suljagić, putem printanih medija najavio je za 17. juli proteste iz razloga "što je nezadovoljan radom inspektora na sklanjanju nelegalnih taksi prijevoznika u gradu." Prilikom davanje izjave za medije od strane predsjednika Udruženja, izneseni su netačni, neargumentovani, proizvoljni i krajnje tendenciozni podaci koje se odnose na rad kantonalnih saobraćajnih inspektora.

19.06.2013

Sanitarni inspektori KS kao i svake godine u proljetnim i ljetnim mjesecima provode pojačane inspekcijske nadzore u ugostiteljskim objektima koji prometuju lahko kvarljivim namirnicama. Ovi nadzori su usmjereni na objekte brze prehrane, odnosno ćevabdžinice, ašćinice, fast-foodove, pizzerije, slastičarne i pekare na području Kantona Sarajevo. Cilj ovih nadzora je zaštita zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti.

14.06.2013

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će u cilju sprečavanja nelegalnog obavljanja taksi prevoza na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 13.6.2013.godine nastaviti pojačane aktivnosti inspekcijskih nadzora u ovoj oblasti.

Istovremeno će osim saobraćajnih inspektora kontrole vršiti i inspektori drugih inspektorata pri Upravi, svako iz svoje nadležnosti.

17.05.2013

Veterinarskoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je 12.februara 2013.godine upućen je dopis Agencije za sigurnost hrane BiH od strane glavnog federalnog veterinarskog inspektora sa uputom da se provjeri prisustvo smrznutog goveđeg mesa sa neodgovarajućom deklaracijom na području Kantona Sarajevo, zbog sumnje da sadrži konjsko meso.

15.03.2013

Saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uz asistenciju MUP-a Kantona Sarajevo od početka godine vrši pojačane inspekcijske nadzore nad obavljanjem taxi prijevoza na području Kantona Sarajevo. U prva dva mjeseca ove godine kantonalni saobraćajni inspektori izvršili su 709 inspekcijskih nadzora i sačinili 215 zapisnika.

25.02.2013

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS za pojačani inspekcijski nadzor distributera uglja u Kantonu Sarajevo, na okolnosti primjene odredbi Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br:1/13), koja je stupila na snagu 8.1.2013.godine, kantonalni inspektori zaštite okoliša i tržišno-turistički inspektori u proteklom periodu izvršili su kontrolu kod pet pravnih i jednog fizičkog lica, registrovanih za distribuciju uglja na području našeg kantona.

25.02.2013

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su u periodu od 13. do 22. februara 2013. godine izvršili uzimanje uzoraka mlijeka različitih proizvođača, kao i sirovog mlijeka koje se doprema za mljekaru Milkos dd. U navedenom periodu uzeli su 56 uzoraka koji su testirani na Aflatoxin M1 i Hloramfenikol u laboratoriju KJP Veterinarska stanica doo Sarajevo. Na osnovu dobijenih analiza konstaovano je da je na Aflatoxin M1 bilo pozitivno šest uzoraka mlijeka različitih proizvođača, dok su testiranja na hloramfenikol dala negativan rezultat.

08.02.2013

Prema rezultatima obdukcije i mišljenju Laboratorijia za patologiju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pas čiji je leš pronađen sa grupom od 13 pasa u krugu fabrike "FAMOS" 24.januara 2012.godine, podlegao je od posljedica trovanja.

07.02.2013

Ekološki i tržišno turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS vrše pojačne inspekcijske nadzore nad prodajom uglja u Kantonu Sarajevo, a u cilju ispitivanja kvaliteta ovog energenta, koji se smatra jednim od uzročnika zagađenosti zraka u glavnom gradu BiH.

25.01.2013

Saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uz asistenciju MUP-a Kantona Sarajevo od 14.januara vrši pojačane inspekcijske nadzore nad obavljanjem taxi prijevoza na području Kantona Sarajevo. Za 11 dana akcije četiri kantonalna saobraćajna inspektora izvršili su 192 inspekcijska nadzora te sačinila 86 zapisnika.

08.01.2013

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS od početka januara 2012.godine do kraja decembra 2012. godine zaprimila je ukupno 2.579 telefonskih prijava, koje se odnose na kršenje propisa čiju primjenu nadzoruju inspekcije Kantona Sarajevo. Od ovog broja, njih 1.035 zaprimljeno je putem dežurnog telefona 770-156, dok su na mobilni telefon 061 252- 252 registrirane 1.544 prijave, što je u prosjeku oko 200 telefonskih prijava mjesečno.