Aktivnosti

07.03.2017

Pored ranije donesenih i provedenih mjera zbog pojave ptičje gripe kod ptica u “Pionirskoj dolini”, kantonalana veterinarska inspekcija je donijela rješenje kojim je zabranila promet i okupljanje peradi i drugih ptica na Stočnoj pijaci u Bojoniku.

S obziorm da je navedena mjera propisana Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica, podsjećamo da je u vrijeme trajanja opasnosti od ove bolesti zabranjeno svako javno okupljanje, održavanje sajmova, izložbi i smotri peradi i ptica u zaraženom i ugroženom području.

03.03.2017

Radi pojave visokopatogene influence ptica u “Pionirskoj dolini” u Sarajevu po nalogu kantonalne veterinarske inspekcije na području Općine Centar do sada su kontrolisana 22 imanja koja drže domaću perad, ukrasne kokoši, paunove i golubove, kao i jedna komercijalna farma koka nesilica, koja se nalazi na granici zaraženog i ugroženog područja.

27.02.2017

Sanitarna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS sutra (28.februara 2017.godine) počinje pojačanu kontrolu higijenskih uslova u vozilima javnog gradskog prevoza. Kontrolom će biti obuhvaćen tramvajski, trolejbuski, kombi i autobuski saobraćaj, kao i službe za održavanje i higijenu u javnom prevozu, te nadležne službe za provođenja opštih mjera u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti.

17.02.2017

Stupanjem na snagu Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo 09.februara 2017.godine (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj 6/17) pokrenute su aktivnosti tržišno-turističke i radne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na kontroli primjene zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti koja regulira turizam. Ove aktivnosti podrazumijevaju pojačani inspekcijski nadzori nad radom pravnih i fizičkih lica koja u Kantonu Sarajevo pružaju usluge smeštaja, a s ciljem osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa.

17.02.2017

Kako bi se osiguralo zdravlje stanovnika u KS, povodom čestih prekida u isporuci vode, Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije izvršio je inspekcijski nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode za piće na području Kantona Sarajevo. Sanitarna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uzela je 08. i 09. februara 2017.godine službene uzorke vode iz distributivne mreže krajnjeg potrošača na četiri mjerna mjesta u općinama Stari Grad, Centar, Ilidža i Vogošća.

14.02.2017

Kantonalana saobraćajna inspekcija izvršila je danas inspekcijski nadzor na okolnosti obavljanja prevoza putnika na liniji Hrasnica -Vijećnica, za koju je utvrđeno da se obavlja bez odobrenja Ministarstva saobraćaja KS. Iz navednenog razloga doneseno je rješenje kojim je prijevozniku Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo privremeno zabranjeno obavljanje prevoza putnika na ovoj relaciji.

03.02.2017

Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS napominje da su Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ( "Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 4/17) propisane obaveze upravitelja cesta da u zimskom periodu provode kontinuirane mjere u cilju poboljšanja stanja kvaliteta zraka na području Kantona.

27.01.2017

U pojačanim aktivnostima suzbijanja bespravnog prometa na cijelom području Kantona Sarajevo od polovine novembra 2016.godine do januara 2017.godine, ciljanim nadzorima inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS bilo je obuhvaćeno ukupno 217 osoba, koje su obavljale bespravni promet roba protivno pozitivnim zakonskim propisima.

13.01.2017

S obzirom na pojavu salmonele u zemljama regiona, kantonalni veterinarski inspektori su tokom decembra 2016.godine provodili sveobuhvatne usmjerene insepkcijske nadzore kod subjekata na području Kantona Sarajevo koji se bave uvozom, preradom, prodajom i distribucijom mesa, mesnih prerađevina i jaja.

11.01.2017

Saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su, u postupku kontrole izvršenja rješenja o privremnoj zabrani obavljanja prevoza, iz saobraćaja isključili tri linije koje održava KJKP "GRAS" i dvije autobuske linije Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo.

07.01.2017

Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS podsjeća upravitelje i vlasnike stambenih zgrada, te vlasnike i korisnike poslovnih zgrada i prostora na zakonsku obavezu uklanjanja snijega sa površina koje nisu javne, uz napomenu da je zabranjeno iznositi snijeg iz dvorišta na kolovoz i pločnike. Također, sa krovova se moraju ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade.

30.12.2016

Tokom trajanja proglašenih epizoda "UPOZORENJE“, „PRIPRAVNOST“ i "UZBUNA" povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku za Kanton Sarajevo inspekcijski nadzori u oblasti zaštite zraka u Kantonalonoj upravi za inspekcijske poslove KS određeni su prioritetnim. Inspektori su radili pojačano, vikendom i u punom kapacitetu, a u postupak nadzora, osim inspektora zaštite okoliša, bili su angažovane i druge nadležne inspekcije shodno ovlaštenju.

29.12.2016

Kantonalni tržišno-turistički i inpektori rada pred novogodišnje praznike dodatno su pojačali insepkcijske nadzore koje od jula ove godine provode s ciljem sprečavanja sive ekonomije i rada na crno u Kantonu Sarajevo. Na terenu su ukupno četiri inspektorska tima kojima neposredno koordiniraju glavni inspektori tih inspektorata.

23.12.2016

Nakon što je na području Kantona Sarajevo danas proglašena II epizoda-Upozorenje povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku kantonalni inspektori zaštite okoliša će vršiti pojačan inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti, koji podrazumijeva vršenje inspekcijskih nadzora i tokom vikenda. Inspekcijski nadzor posebno obuhvata kontrolu:

22.12.2016

Kontrola predškolskih i školskih ustanova, te studentskih domova u Kantonu Sarajevo, u protekla dva mjeseca, bila je predmet inspekcijskih kontrola sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Posebna pažnja posvećena je nadzoru nad radom kuhinja i kantina u ovim ustanovama, a pregledan je i određeni broj ugostiteljskih objekata koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini.

16.12.2016

Nakon dogovora o zajedničkoj saradnji na rješavanju problema nelegelane ulične prodaje u Kantonu Sarajevo od ove sedmice počela su sa radom dva mobilna tima koje čine Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i pripadnici Jedinice za podršku MUP-a KS.
Ovakvim načinom rada osigurano je svakodnevno prisustvo inspekcijskih i policijskih organa na cijeloj teritoriji Kantona Sarajevo, koji više puta u toku dana obilaze frekventne lokacije na kojima se obavlja nelegalna trgovina.

02.12.2016

U periodu od januara do kraja novembra 2016. godine prioritetna programska orjentacija Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije KUIP-a bila je usmjerena na vršenje cjelodnevnih inspekcijskih nadzora u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo. Zbog prirode inspekcijskih nadzora kontrolama su uvijek prisutni i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova KS, koji pružaju asistenciju inspektorima.

29.11.2016

U postupku pojačanih inspekcijskih nadzora na okolnosti zaštite šuma i sprečavanja bespravne sječe Šumarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je u toku mjeseca novembra privremeno oduzela bespravno posječene trupce, različitih klasa, u ukupnoj količini od 64 metra kubna. Radi utvrđenih kršenja Zakona o šumama KS inspektori su izdali 10 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 8.400,00 KM, dok su oduzetu robu predali Kantonalnom javnom preduzeću "Sarajevo-šume" doo Sarajevo, do okončanja postupka.

16.11.2016

U okviru pojačanih inspekcijskih nadzora, koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije i “rada na crno”, na području Kantona Sarajevo u prošloj sedmici izvršena su 84 inspekcijska nadzora inspektora tržišno-turističke i radne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. U tom periodu inspektori su izdali ukupno 51 prekršajni nalog u iznosu od 68.100,oo KM.

04.11.2016

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo organizovalo je 27.septembra 2016. godine sastanak sa predstavnicima nadležnih inspekcija KUIP-e i MUP-a na temu : Inspekcijski nadzor u kontekstu primjene nove Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 23/16).